Småblokker for boliger er greit i Hønefoss sentrum. Gratis parkering på Moen!

Hvilke holdninger som innebærer å ha «Hjerte for Byen», og vil være bærekraftige på sikt, er jeg usikker på. Det samme gjelder evnen til å skape positivt omdømme for byen og trekke turister til sentrum.

LES OGSÅ: AKAs nye planer for handelsparken: – Bevertning er etterlyst av kundene

Turistmagnet og boligfelt

At norsida skal være en slags «Gamla Stan» og turistmagnet, mens sørsida skal bli boligfelt har jeg null tro på.

Jeg var guide for mange år siden i en buss med tilreisende. Jeg spurte da vi kjørte inn til byen: Hva forbinder dere med Hønefoss?

Svaret var: Follum, - og narkotika. (Noe som var i mediebildet da ). Stempler som har vært på byen er harrybyen eller bensinbyen. Prøv ikke på elvebyen, det er Drammen med sin brede elv ut i havet.

Mye positivt

Det har skjedd mye positivt i Hønefoss siden den gang jeg guidet. Ny reguleringsplan for Moen kreves nå for 3. gang. Opprinnelig småindustri, kunnskapsbedrifter, deretter nåværende plan: senter for storhandel og transportkrevende varer.

Nå søkes dagligvarer, kafeer osv. Området skal bli storsenter som nettopp AKAs eiendomsutviklere er eksperter på. Jeg skjønner at de ønsker McDonalds eller Burger King der for å fange opp trafikken fra E16. Helt legalt!

Rambøll og Asplan Viak hadde for noen år tilbake hver sin handelsanalyse relatert til utvikling av Hønefoss. Har rådmann og politikere i formannskapet glemt rapportene? Glemt parallelloppdraget og den omfattende involveringsprosessen? Hva kostet ikke disse rapportene! Hva med byplanen?

AKA styrer

Etter min vurdering er det ledelsen i AKA som er dyktige og styrer mye av utviklingen. Nå sitter ikke jeg i kommunestyret eller er medlem av noe politisk parti.

Men jeg ønsker å stille spørsmål om hvem og hva som vil gjøre Hønefoss til en levende by med ivaretakelse av identitet, historie, kultur og skape bymerkevare å reklamere for.

Jeg tenker da ikke bare reklamering for shopping og varehandel i konkurranse med andre storsentere.

Vi bygger byen for generasjoner framover. Det går ingen vei tilbake.

Jeg spør med Bjørn Afzelius : « Hvem tjenar på det?»