Gå til sidens hovedinnhold

Hva slags samfunn bør Hønefoss være? | Jan B. Fossum

– Byens formelle og uformelle makthavere bør være opptatt av kjennetegnene på det gode samfunn.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Meningene er tydeligvis delte, og ære være Ringerikes Blad som holder debatten varm.

LES OGSÅ: Hønefoss – en voksende og trafikkert by | Jan B. Fossum

Men byutvikling er også et fag, der ikke all synsing er like godt gjennomtenkt.

Høyres belærende intensjoner med byplanen er neppe kontroversielle. Spørsmålene er som kjent hva rammene faktisk innebærer, og i hvilken rekkefølge bygge- og infrastrukturprosjekter skal gjennomføres for at byen skal fungere – fortrinnsvis mer attraktiv enn før.

Kunstneriske kvaliteter

Årsaken til at gamle bysentra er tiltalende for innbyggere og turister, er blant annet tilgjengelige estetiske og kunstneriske kvaliteter, variasjoner rundt aksepterte verdier og standarder, utforming av gateløp samt arenaer der folk trives og møter likesinnede.

Les også

Maktmisbruk – hvem har forbrutt seg? | Jan B. Fossum

Menneskenaturen tilsier dessuten at forandringer ikke må skje for fort. Det dreier seg ikke om å finne seg i og tåle noe som er «smertefullt».

Folks engasjement og interesse for byutforming er forskjellig, inkludert de mange som overlater slike spørsmål til dem som er valgt for å treffe avgjørelser. Og blant disse er tilhengere av «reguleringsglede» og «monumentfryd» ikke ukjent.

Ulike meninger

Men selv om det er ulike meninger om hva som er pent, er det vel fortsatt ikke noen som hevder at for eksempel jugendbuene langs brua bør erstattes av noe «moderne» av hensyn til en bedre framtid for barna. Hva barn trenger, er en annen diskusjon.

Les også

Et ensomt høyhus | Tor Arne Johnsen

Det typiske ved en by er at mange bor tett sammen, og at hva som bygges og hvordan man lever, har betydning for alle, herunder ivaretakelse av respekt for arv etter forfedre samt framtidige behov.

Ingen er interessert i å etablere seg i en brakkeby. Og en byggestil som hører hjemme i en storby, tror jeg de færreste ønsker å importere til Hønefoss.

Byens formelle og uformelle makthavere bør være opptatt av kjennetegnene på det gode samfunn, det vil si den tilrettelegging av kvaliteter som kan tilbys potensielle innflyttere og næringsdrivende.

En begrenset rolle

Politikerne har en begrenset rolle i denne ambisjon, gode miljøer skapes av enkeltindivider.

Men med sterkt forkortet reisevei til Oslo, må Hønefoss-beboerne mentalt og fysisk inspireres til å være stedet der folk også engasjerer seg i fritids- og kulturaktiviteter, ikke bare er oppført i folkeregisteret på grunn av lavere kvadratmeterpriser enn i storbyen.

Konklusjon: Stans alle stormannsgale byggeprosjekter som i virkeligheten gjennomsyres av det som i gamle dager het profittbegjær, og sørg for at Hønefoss forblir en attraktiv småby for så vel dagens som morgendagens innbyggere!

Kommentarer til denne saken