Blir kommunen med eventyr og sagn, fire konger og middelalderkirken på Bønsnes først og fremst kjent for tragedien på Utøya fordi politikere er opptatt av utbygging og mangler kunnskap og interesse for kulturen og historien vår?

LES OGSÅ: Kristi (36) har den perfekte jobben i sommer: – Veldig stolt over å få gjøre dette

Må berømme Ringerike

Ringerike må faktisk berømmes. Når du parkerer for eksempel i nærheten av sentrum møter du et skilt der du både ønskes velkommen og får vite hva du kan se og oppleve i byen, med bilder og det hele.

Slike skilt gjør det straks hyggeligere å komme dit. Du får vite at du er ønsket og at de har noe å tilby deg.

Når du kommer til Hole møter du det flotteste landskapet i regionen, men ingen ønsker velkommen eller skilt som forteller hva du faktisk kan se og oppleve i kommunen vår. For et eller to år siden produserte kommunen en hjemmelaget turistbrosjyre. Sånn i all hast, amatørmessig og kun for syns skyld.

Bønsnes kirke stengt

Mens Norderhov kirke er åpen med kirkevert, møter du vanligvis stengte dører hvis du oppsøker Bønsnes kirke. Middelalderkirken med sin stolte historie, både religionshistorie og kongehistorie og Olav den hellige er ikke åpen. Med mindre du kanskje gjør en avtale. Dette er rett og slett en katastrofe og skammelig.

Alle ansvarlige, politikere og administrasjon burde skjemmes over at det ikke gjøres mer for å synliggjøre historien vår, attpåtil i en pilegrimskommune. Inne i Bønsnes kirke er det utstilt historiske drakter, laget av en lokal kunstner.

På en av kirkens vegger henger også et maleri, laget av kunstneren Svarstad, som vokste opp på Bønsnes. Med andre ord, er det mye å fortelle, mye å vise fram, og når du først er inne i kirken får du nær kontakt med religionshistorien vår.

Edvard Munch i Hole

Galleri Klevjer på Helgelandsmoen forteller historien om Edward Munchs ferd gjennom Hole, med tegninger, skisser og tekster. Hole var unge Munchs paradis. Akkurat det er verdt å gjøre kjent utenfor kommunegrensene våre.

Kongens utsikt er kjent for mange. Vi har gravhauger og kirkeruin. Vi har eventyrene til Asbjørnsen og Moe, og vi har de fire kongene. Hole har elveløp og stier i skog og mark.

Der pilegrimene en gang ferdes, møter vi i dag nye generasjoner fra inn- og utland med sekk og stav.

Lokal mat og flott camping

Er politikerne våre og administrasjonen klar over at folk langveisfra kommer til Vik for å handle lokal mat hos Lille Handleri? Akkurat det bør de faktisk være stolt av.

Gjøres det forresten nok for å markedsføre at Hole har glimrende campingplasser? Vet folk at Odin Camping serverer god mat på Gatekjøkkenet sitt og at du kan sitte i hyggelige omgivelser og spiste middagen din der?

Turisme gir inntekter

Her må det gjøres en større innsats på alle områder, fordi det handler om merkevaren Hole og om arbeidsplasser. Er vi smarte nok og tenker langsiktig, kan vi tjene gode penger på turisme.

Hvorfor er politikerne i Hole mest opptatt av hvordan Hole skal bli, og så lite opptatt av hva vi egentlig er og har?

Mangel på kunnskap og interesse er kanskje det mest logiske svaret. For hvis de hadde vært interessert og mer stolt av kommunen sin, ville de vel også snakket og skrevet mer om alt det flotte vi har å tilby?

Sneversynte politikere

Hovedinntrykket er at politikerne i Hole først og fremst beskjeftiger seg med utbygging og virker mest tilfreds når de kan gi en dispensasjon eller to for å tilfredsstille utbyggere. Estetikk, hensynet til omgivelsene og egne vedtatte planer er kanskje ikke så interessant.

Det politiske miljøet framstår derfor som veldig snevert og ute av stand til å skape et sterkt lokalsamfunn, basert på alt vi allerede har. Fravær av stolthet over kulturarv og historie gjør Hole til en fattigere kommune.

Høyreprofilen Syver Leivestad har tidligere gått ut i mediene og lansert at han vil få i gang tønneheisen igjen. Den går verken opp eller ned, og kommer neppe til å bevege seg av flekken med det aller første.

Dessverre er nok dette også tilfelle med turistsatsingen. Den ser også ut til å stå bom fast. Høyreprofilen Leivestad og andre politikere har noe å lære av Ringerike denne gangen.