Gå til sidens hovedinnhold

Hva sier dere nå, Høyre og Ap? | Eva Bekkelund-Eriksen

– Hva kan kommunen egentlig stille opp med når de som bor ved Kleivlia sender alvorlige bekymringsmelder om skader på hus og eiendom?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nå tikker det inn meldinger til både administrasjonen og politikere fra fortvilede beboere i Hole, som får hus og eiendom ødelagt av vann fordi kommunen har sagt ja til utbygging og hogst i Kleivlia. Beboere melder om ødeleggelser.

Hvem tar ansvar og hvem skal betale regningene?

Arroganse har konsekvenser

Dette og andre spørsmål må rettes direkte til politikerne i Høyre og Arbeiderpartiet, som verken ville høre på administrasjonen eller varslene fra beboerne i området.

Denne arrogansen har satt alle i en håpløs situasjon. Kort og godt fordi det kan bli vanskelig å stoppe vannmengdene fordi vannet finner sine egne veier og lever sitt eget liv.

Les også

Reidar tapte mot naboen i retten, må punge ut over 770.000 kroner: – Vi anker!

Disse konsekvensene har politikerne vært fullstendig klar over, i og med de ble advart flere ganger.

Spørsmål partiene må besvares

  • Hva sier dere i Høyre og Ap nå, når Høyres Syver Leivestad og varaordfører Anita Haugland Gomnes må prøve å rydde opp i noe som faktisk kunne vært unngått hvis dere hadde lyttet til fagfolk og beboere?
  • Hvordan vil dere i Høyre og Ap være med og ta ansvar? Hvem skal betale advokatene, og hvem betaler for ødeleggelsene?
  • Hva vil dere som er folkets ombud si til beboere når det faktisk var kommunen som godtok at skogen ble hogd i dette bratte terrenget? Er det ikke rett og rimelig at kommunen også tar ansvaret?
  • Hvordan vil dere forklare hvorfor dere ikke ville høre på advarsler fra beboere og klare råd fra fagfolk i kommunen?

Disse spørsmålene har beboerne også stilt i 10 år, uten å få et tydelig svar. Vi må sørge for at vi har en administrasjon og politisk miljø som følger opp innbyggerne sine på en ordentlig og ryddig måte. Dette blir en viktig sak framover.

Høyre var pådriveren

Høyre er hele tiden blitt sett på som pådriveren for å få denne utbyggingen, og må ta hovedansvaret. Arbeiderpartiet kom etter. At Sosialistisk Venstreparti ville gå med på bygging i dette i terrenget, er forunderlig.

Les også

Linda fikk vann i kjelleren, krever 400.000 i erstatning: – Forverret seg

De skal være et miljøparti og burde vite bedre. Senterpartiet sa nei til utbygging og advarte mot alle problemene beboere og kommunen vil få.

Kan vannet stoppes?

Etter skogshogsten har det vært store problemer med vannet. Grøfting har vist seg ikke å hjelpe. Vannet finner som sagt sine egne veier. Hva kan kommunen egentlig stille opp med når de som bor ved Kleivlia sender alvorlige bekymringsmelder om skader på hus og eiendom?

Antakelig kan ikke kommunen gjøre annet enn å finne ut hvem som har det juridiske ansvaret: Er det kommunen som faktisk godtok hogsten eller er det utbyggeren?

Uansett var det kommunen som sa ja og dette ansvaret kan de ikke løpe fra. Hvem har forresten ansvaret hvis det skjer et ras og stein treffer husveggene?

Beboere vant rettssak

En av beboerne har allerede gått til sak mot utbyggeren og vunnet i retten. Utbyggeren har anket dommen. Må alle de andre beboerne gjøre det samme og gå til sak mot utbyggeren?

Dette koster penger og ikke minst krefter. Fordi politikere har sett seg blind på vekst og boligbygging og ikke klart å bruke sunn fornuft, har innbyggere endt i en umulig situasjon. Derfor må kommunen vise i praksis at de har ansvar for innbyggerne sine. De kan ikke la innbyggere nok en gang i stikken.

Kritikkverdig håndtering

Selv om administrasjonen i utgangspunktet var mot utbygging, har beboerne hatt noen svært uheldige erfaringer i møte med det kommunale fagmiljøet. Saksbehandleren med ansvar for Kleivlia har tidligere samarbeidet med utbyggeren på grunn av eierinteresser i området og i møte med beboere tatt til orde for at utbyggeren i det minste får bygge en blokk slik at det blir penger å tjene.

Dette er kritikkverdig. For å sikre en tillitvekkende og troverdig håndtering burde kommunalsjefen og ikke minst kommunedirektøren ryddet opp i dette, vel å merke hvis folkevalgte ombud ikke tar grep.

Viktig å stå til ansvar

Når du gjør en feil og når du tråkker over og utsetter andre mennesker for belastninger, må du ta ansvar og be om unnskyldning. Dette lærer vi hjemme og på skolen.

Når politikere tar valg som de vet kan få alvorlige konsekvenser for andre mennesker, gjelder plutselig ikke denne regelen lenger. I Hole hører du sjelden politikere si beklager eller unnskyld når de har gjort en åpenbar feil.

Da forteller de oss at de heller ikke forstår eller har lært noe som helst. Dette er med på å redusere tilliten og respekt for politikk og svekker demokratiet.

Derfor må spørsmålene gjentas til Høyre og Ap, som ivret for utbyggingen: Hva vil dere si til de fortvilte beboerne? Vil dere være med å ta ansvar sammen med Leivestad og varaordføreren? Mener dere at beboerne får ordne opp selv og betale alle omkostningene?

Kommentarer til denne saken