Gå til sidens hovedinnhold

Hva ønsker vi oss av Hønefoss? | Høyre

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I løpet av ganske kort tid legges planforslaget for ny City-gård og utbygging av hotellet ut på høring.

Det betyr at du og jeg og alle interesserte kan komme med innspill om hvordan vi ønsker utvikling av byens sentrum.

Planen vil bli lagt ut med to alternativer. Det ene, som er utbyggernes forslag, viser området med en inntrukket sjette etasje på City, og en bred gate mellom City og hotellet, fra Kirkegata til Kinotorget/Hotelltorget/Sentrumskvartalet.

Det andre forslaget viser hvor stor plass Citygården vil måtte ta på gateplan hvis politikerne ikke vil godta den inntrukne sjetteetasjen.

To alternativer

For alle oss som bruker byen men ikke er involvert i byggeplanene som sådan, blir det to alternativer vi skal uttale oss om:

En bred gate mellom City og hotellet med plass til blomster og trær, kanskje bymøbler. Et nytt byrom til glede for oss som bruker byen. Eller rett og slett bare et smug mellom hotell og ny bygning.

Utbyggerne har kommet med et forslag som gir en utnyttelse av tomten på 230 prosent. De kunne ha valgt å gå opp til 265 % utnyttelse som også hadde vært innenfor byplanen, men det ville gitt oss smuget. De har valgt 230 % og inntrukket sjette etasje.

Det er løsningen som gir oss et nytt byrom, og også er innenfor byplanen. Det forslaget utbyggerne har kommet med for City og hotellet ligger innenfor byplanens bestemmelser, og dreier seg altså ikke om en dispensasjon. Får dette forslaget publikums og politikernes tilslutning skal det utarbeides en detaljreguleringsplan.

Ulike planer

Områderegulering og detaljreguleringer ikke det samme. Det er nemlig sånn at det er forskjell på en områdereguleringsplan, som byplanen er, og en detaljreguleringsplan. Det følger av plan- og bygningsloven.

En områdereguleringsplan er til en viss grad fleksibel. Tomten, bygningene og høydene rundt vil kunne være bestemmende for ett nytt prosjekt. Hvert prosjekt vurderes for seg. En områdeplan, som byplanen, er altså ikke hogd i stein. Hadde den vært det hadde den vært en detaljreguleringsplan.

På faglig grunnlag, og på grunnlag av plan- og bygningsloven, kan politikerne ikke avvise å sende planen for Citygården og hotellet ut på høring.

Når planen har vært på høring skal den tilbake til fagfolkene i administrasjonen, det skal utarbeides detaljreguleringsplan, og så endelig kommer selve prosjektet til politisk behandling.

Det publikum skal uttale seg om i høringsrunden som straks kommer, er altså om vi ønsker oss flere hyggelige byrom i sentrum eller hus som fyller igjen all plass på bakkeplan.

Kommentarer til denne saken