Det synes vanskelig å få svar fra lokalpolitisk ledelse å få svar på hva de mener om saken.

Derfor ber jeg gjennom lokalavisen alle våre politiske partier opplyse om deres mening evt. beslutning til prosjektet.

1. Ringerike kommune har aksjemajoritet og har dermed et spesielt ansvar. Sakens størrelse er vel slik at spørsmål om å gå videre må løftes fra styret til eiere gjennom kommunestyret.

Hva mener partiene om dette?

2. Miljøgevinst av større gjennom strømning i Steinsfjorden, verdien av det mot konsekvensene av redusert vann i Randelva og videre Storelva ut til Tyrifjorden.

Hva svarer dere?

3. Det som i tilfelle skal finansiere prosjektet må vel være merproduksjonen mellom oppdatere elvekraftverk og tilleggs kraften fjellanlegget vil gi.

Hva er svaret?

Jeg velger her å ikke argumentere for noe syn i saken, men oppfordrer på det sterkest partiene gjennom lokalavisen å fremme sitt syn på disse spørsmål.