Gå til sidens hovedinnhold

Hva med Ringeriksbanen og leire? | Kåre Bech

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bane Nors kjempebommerter i Østfold og Vestfold, ved å undervurdere mektigheten av kvikkleireforekomstene der, har forrykket kostnadsbilde for store deler av jernbaneutbyggingen. Dette angår også Ringeriksbanen.

LES OGSÅ:Slik sikrer du deg mot ras: – Viktig å unngå tiltak som forverrer situasjonen, understreker geolog Hanne

Ringeriksbanen regnes som fastlands Norges største samferdselsprosjekt. For egen del vil jeg legge til også det mest hemmeligholdte, hva enten det dreier seg om kostnader, samfunnsnytte eller anleggsvanskeligheter.

Faren er ikke behandlet

Jeg kan for eksempel ikke se at fare for leirras er behandlet verken i silingsrapporten eller planprogrammet, det siste fra 2017.

Jeg tenker her først og fremst på delstrekningene 4 og 5. Men også delstrekning 1 er berørt, men ikke nevnt noen steder.

Les også

Regjeringen må innfri FRE16-løftene | Ordførere

Det dreier seg om Sundvollbuktas nord- østligste hjørne der utglidningen sto så bratt at jeg i mine guttedager ikke likte å gå under når jeg måtte forbi på vei til fiske. Bare avbrutt av en bergknaus, strekker raset seg videre i sørvestlig retning over en par hundrede meters lengde.

Det som preger området i dag er tett løvskog, men ikke tettere enn at mannskapet på «Borebas» kommenterte forholdet overfor min kone.

Flere uppdagede områder?

Kanskje har det heller ikke passet noen myndighet å gjøre oppmerksom på saken siden «Fjordbyen» og det store, påtenkte parkeringsområdet over Sundvollbukta kunne skades? For hva jeg vet, kan det finnes flere uoppdagede områder.

I denne podkasten svarer Bane Nor på spørsmål om bane og vei:

Ringerikes Blad har behandlet rasproblematikken gjennom et fyldig intervju med geolog Hanne C. Wilhelmsen i Ringerike kommune.

Geolog Bjørn Tore Larsen har også utdypet emnet, blant annet ved å påvise tidligere skred langs Sogna, Begna, Randselva og Storelva.

Begge artiklene er illustrert med kart som med hell kunne fått en større målestokk.

Undersøkelsene avdekker flere nye områder med kvikkleire. Videre uttrykte Wilhelmsen at det kan være forekomster utenfor de kjente faresonene.

Må angå hele banestrekningen

Når det henvises til «nylig kartlegging» av Ringeriksbanens trase, som Lise Bye Jøntvedt gjør, må det angå hele banestrekningen.

Kan en Gjerdrum-katastrofe skje i Hønefoss? | Øyvind Lien

Men ut fra den aktuelle situasjon rundt Hønefoss, må vi tro det er der kartleggingen gjelder.

Hvis «kartlegging» betyr undersøkelser, er dette nytt for meg. Det vil være på sin plass å få dette nærmere belyst.

Kommentarer til denne saken