Gå til sidens hovedinnhold

Hva med organiseringen av barnehagene? | Anne-Grete Brodahl Øvrelid

– Når resultatene av brukerundersøkelsen i barnehagene offentliggjøres, kommer det kun fram hva barnehagen får av poeng på hvert hovedtema, skriver Anne-Grete Brodahl Øvrelid.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I fjor høst fikk foreldrene tilsendt en brukerundersøkelse for barnehagene, utarbeidet av Utdanningsdirektoratet.

I denne undersøkelsen får foreldrene ulike spørsmål som handler om barnehagenes inne- og utemiljø, barnas trivsel, medvirkning og flere lignende temaer. Det er også et punkt som heter «relasjon mellom barn og voksen».

Poeng på hvert hovedtema

Når resultatene offentliggjøres, kommer det kun fram hva barnehagen får av poeng på hvert hovedtema.

Hva som er resultatet på hvert enkelt underspørsmål, synliggjøres ikke.

Når da et av spørsmålene under dette hovedpunktet er «jeg opplever at bemanningstettheten – antall barn per voksen – i barnehagen er tilfredsstillende», så er det mange som ikke mener den er det.

Dette forstår jeg godt. Men det har ikke så mye med relasjonen vi ansatte får med barna å gjøre.

Organiseringen

Jeg mener dette er et spørsmål som bør komme under et nytt punkt som handler om barnehagens organisering.

Her kan spørsmål om bemanning, åpningstider og pedagogenes ubundne arbeidstid, tas opp.

Når barnehagene uansett skal vurderes på så mange punkter, så bør også dette være sider i barnehagen foreldrene kan gi sin vurdering på.

På tampen vil jeg utfordre Utdanningsdirektoratet til å lage en lignende undersøkelse, bare at det er de ansatte som besvarer den.

Så kunne de fått litt informasjon om hvordan vi som jobber i barnehagen, ser tingene.

Kommentarer til denne saken