Hvis svaret på overskriften er at vi vil bo og leve innenfor et område som geografisk, historisk og næringsmessig danner bunnplankene i en meningsfull enhet, da burde det ligge til rette for en administrasjon som etterlever dette.

LES OGSÅ: Erik kjøpte lokal øyperle, men får ikke bygge brygge: – Synd at man skal få nei til alt, sier selger

En hytteeier på Ulvøya i Steinsfjorden har søkt Hole kommune om lov til å anlegge en brygge som erstatning for en tidligere brygge som værgudene brøt ned for 7 år siden.

Svaret på søknaden ble å hoppe over gjerdet der det var lavest og kommunen videresendte søknaden til Fylkesmannen i Oslo og Viken for avgjørelse.

Så langt jeg er kjent med saken gjennom Ringerikes Blad, dreier dette seg om forhold som enkelt kunne løses ved en minnelig overenskomst mellom hytteeieren og kommunen.

Jeg håpet derfor at Fylkesmannen hadde sendt saken i retur som uaktuell å bruke tid på. I stedet legger han opp til et regelrytteri for å markere sin vernevilje. Derimot kunne kommunen heller etterspurt Fylkesmannens mening om å snøre sammen Kroksund på bakgrunn av forurensningstilstanden i Steinsfjorden. Steinsfjorden er i dag uren, den lukter vondt og smaker enda verre. Jeg kjenner folk som bringer med seg rent vann på kanner til feriestedene sine ved fjorden.

Med Bane NORs planer om jernbanekryssing av Kroksund, styrer alt mot en forverring og intet troverdig mottiltak foreslås. Forslag: Hole kommune krever, nøyaktig som loven krever, en konsekvensutredning utarbeidet av tiltakshaveren med hensyn til påvirkning av Steinsfjorden og miljøet for folk og landskap rundt fjorden. En konsekvensutredning må også ta høyde for smittespredning til Tyrifjorden ved utbrudd av forgiftning/sykdom.

Jeg venter at Hole kommune gjør sin plikt ved å gjøre sitt syn kjent overfor Bane NOR, mens det ennå ikke er for sent å forsvare seg. Hva ellers har vi en kommune for som vi kan kalle vår egen?

Kopi sendt ordføreren i Hole og til Steinsfjordutvalget