Ringerike kommune er medlem av Visit Innlandet sammen med Ringsaker, Hadeland og Gjøvik. Medlemmene betaler årlig medlemsavgift, og Ringerikes andel er på 600.000 kroner.

LES OGSÅ:La oss ha råd til å holde fossen åpen | Atle Olav Ljåstad

Medlemsavgiften finansierer ordinær drift. Visit Innlandet har søkt medlems regionen om prosjektstøtte totalt pålydende om lag 2 millioner kroner.

Gjestedøgn og arbeidsplasser

Ringerikes andel er oppgitt til om lag 360.000 kroner. Målet med prosjektet er å arbeide for å erstatte 50 prosent av antall tapte gjestedøgn og som følge av det arbeide for å erstatte 50 prosent av bedriftenes tapte omsetning.

I søknaden er følgende kvalitative mål:

  1. Styrke regionens posisjon som foretrukket destinasjon for Norgesferien -når Norge åpner igjen.
  2. Styrke regionens posisjon som møtested for bedrifter og arrangører. Nært, trygt og personlig med fokus på godt vertskap og lokalmat.

Av søknaden framgår det at prosjektet samarbeider/koordineres med kommunene/regionene, medlemsbedrifter, Innovasjon Norge og fylkeskommuner.

Prosjektet er solid framført og med et innhold som er konkret hva gjelder tiltak og budsjett.

Regionen som helhet

I sluttordet heter det; «Vi håper at vi med dette har gitt et godt bilde av våre mål og intensjoner, og at dere tydelig ser prosjektets nytteverdi og verdiskaping ikke bare for reiselivsbedriftene, men regionen som helhet».

LES OGSÅ: Mette Stenersen slutter i Visit Innlandet: Dette skal hun gjøre nå

Av kommunens møteprotokoll ble følgende vedtatt: « Rådmannen anbefaler strategi og plan å ikke imøtekomme søknaden, men oppfordrer Visit Innlandet til å prioritere arbeidet med å synliggjøre reiselivsbedriftene gjennom bruk av medlemsavgiften.» Senterpartiet fremmet følgende forslag;»

Ringerike kommune stiller seg positive til forespørselen fra Visit Innlandet om økonomisk støtte og bevilger 242.000 kroner i ekstraordinær støtte.» Forslaget fikk 5 stemmer (Sp og SV) og falt.

Er det solospill som foretrekkes?

Det er grunn til å stille spørsmål om hva Ringerikes holdning til reiseliv og til den organisasjon kommunen selv er medlem av, egentlig er.

Er det slik at Ringerike på dette feltet foretrekker solospill framfor samarbeid om felles regionale utfordringer?

Les også

Når hoverende Oslo-presse drar på tur for å latterliggjøre bøgda får jeg vond smak i munnen


Over hele landet, i storting og i regjering, pekes det på at reiseliv er en viktig del av næringslivet, og at det er viktig å bidra i tilrettelegging for økt aktivitet. Slik man kan forstå Ringerike er fokus begrenset til medlemsavgift og trolig et styremedlem i Visit Innlandet.

Jeg bare spør, siden også reiseliv er et potensial i arbeidet med å utvikle Ringerike, både i by og land.