Da er det et fint utgangspunkt å få fram at nå er det eldreomsorgens tur.

Hva er god eldreomsorg? Hver pasient er unik med sitt lange levde liv og sin egen historie. Erfaring med tap og sorg, men også gleder og begeistring.

LES OGSÅ: Når Aina (30) inviterer til bords, skjer det noe magisk: – Setter tanker i sving

Personalet må trives

At personalet trives på jobb, er nødvendig for at pasientene skal få den riktige og beste pleien.

Det nye TØRN-prosjektet gjør forsøk med organiseringen med oppgaver i kommunenes omsorgstjenester. Det handler om å skape gode bruker opplevelser gjennom riktig kompetanse til riktig tid – med heltidskultur i bunn.

Prosjektet er i gang i Ringerike kommune, og er et tiltak under Kompetanseløftet 2025. Et virkemiddel for å nå målene i Leve hele Livet.

Mer enn å håndtere sykdom

Å drive eldreomsorg innebærer mer enn å håndtere sykdom, det handler om å gi meningsfulle dager fulle av hygge og trivsel.

Vi skal være klar over at den underliggende bevisstheten hos pasienten ligger der, selv hvor svekket man er. Positivitet, farger og skjønnhet påvirker det mentale uansett hvor svekket man er.

Derfor bør vi se på et sykehjem som et spesialisert hotell og mindre som en arm av sykehus.

Må endre innstilling

Vi må prøve å snu innstillingen eldre hjemmeboende sitter med, at de gruer seg og vil ikke på sykehjem når de vet tiden kommer. Hvis vi kan klare å snu den innstillingen til at sykehjemmene våre og omsorgsboligene våre bare blir en glede å flytte til, DA har vi gjort noe bra.

Vi har her en gedigen mulighet ved at kommunestyret bestemte å investere 30 millioner i oppussing/ombygging av Hønefoss omsorgssenter. Med sin flotte beliggenhet og hage har vi her mulighet til å få det til å skinne også innvendig. Håper ikke vi lar denne sjansen gå fra oss når vi vet det vi nå vet.

Ett enstemmigkommunestyremøte var i november møtet enige om at nå er det eldreomsorgens tur.

Et adhoc-utvalg med flere politikere, ledet av Høyres Runar Johansen, har gjort et grundig forarbeid om hva vi trenger og når vi trenger nye sykehjems- og omsorgsplasser. Vi må sørge for fortgang i planleggingsarbeidet, for det haster.

Offentlig og privat samarbeid

Ad hoc-utvalget var tverrpolitisk sammensatt, og høyresidens politikere mener vi også må vurdere OPS, altså offentlig privat samarbeid med forutsetning av at det er kommunen som legger standarden for tjenestene som skal ytes.

Det viktigste i første omgang er at ad hoc-utvalget er enige om hvor mange sykehjemsplasser og omsorgsboliger Ringerike vil komme til å trenge de nærmeste 10 årene.

I denne saken har kommunestyret gitt rådmannen i oppdrag å utarbeide en plan sett i minst et tiårs perspektiv.

Det haster, samtidig som det nå er veldig viktig at vi politikere står samlet om å utvikle en meget god eldreomsorg for framtiden i Ringerike