Gå til sidens hovedinnhold

Hva er det som haster så mye?

– Fem år har gått siden de første planene over utbygging i selve hjertet av Hønefoss så dagens lys, men det råder stor forvirring om hva som planlegges, og hva som er tenkt.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Engasjementet de siste månedene om høyhus og Elvelangs viser virkelig at folk bryr seg om Hønefoss fremtid.

Men at det er mange spørsmål som det ikke er lett å finne svar på, og at behovet for mer og grundigere informasjon er stort er tydelig.

Stor forvirring

Fem år har gått siden de første planene over utbygging i selve hjertet av Hønefoss så dagens lys, men det råder stor forvirring om hva som planlegges, og hva som er tenkt. Kotehøyder, kontorbygg eller leiligheter, hvem etterspør ettromsleiligheter, hvordan vil høye bygg skyggelegge sentrum og hvordan blir vindforholdene, hva med den gamle broa?

Det vrimler av ubesvarte spørsmål og det er mye dårlig oppførsel fra alle hold i sosiale medier. Det gavner ingen.

Midt i en nasjonal pandemi skal det tas store beslutninger som for alltid vil forandre Hønefoss. Det ser ut til at «alt er klappet og klart for det første spadestikket» og det ser ut som det haster!

I en sak av denne størrelsesorden og med irreversible konsekvenser for hele regionen er det viktig å bruke tid for en best mulig løsning.

Hva er det som haster?

Hva er det som haster så mye at folk ikke skal få mulighet til å følge med på forsvarlig vis? Prosjektets omfang og koronarestriksjonene gjør dette ekstra utfordrende.

Vi tror de aller aller fleste i hele regionen er enige om at Hønefoss trenger fornyelse. Kommunen ønsker seg flere innbyggere, man ønsker mer liv i sentrum, mer næringsliv og større trivsel.

Men det er ikke gjort i en håndvending å få dette. Det er mange små og litt større steder rundt Oslo som trenger og ønsker vekst, så hvordan skal Hønefoss klare å få den veksten som er ønskelig? Hvilken plan og retning styrer vi etter?

Alle planer har et mål, og dermed også et utgangspunkt. Hvor står vi nå, hvor vil vi og hvordan skal vi komme oss fra der vi står nå til dit vi vil. For å nå målet må vi vite hva vi gjør og hvorfor, og til det trengs fagkunnskap og undersøkelser. De fakta som legges frem må være nøytrale og komme fra flere instanser slik at beslutninger kan tas på best mulig grunnlag.

Hønefoss bør ha en ordentlig byplan, og den bør gjelde hele Hønefoss. Det vil si alt innenfor Hverven, Tolpinrud, Veien, Ullerål og Vesterntangen. Denne kunne vært utarbeidet for lenge siden, men her har kommunen forsømt seg.

Fortetting

Byplanen må omhandle hvor det skal fortettes, hva slags bygg er det behov for, både bolig og for næring, hvordan skal folk forflytte seg. Deretter må man lage en områdeplan (bysentrumsplan). Omtrent som dagens, men som også må inneholde stasjonsområdet og «høyhusområdene» mellom Meieritomta og jernbane traseen.

Å bare planlegge sentrumskvartalene slik man gjør med denne detaljplanen som nå skal til behandling blir som å lage en rundkjøring uten noe rundt. Det som behandles nå er altså en områdeplan, men den vil legge føringer for alt rundt. Vi begynner altså på rundkjøringen uten å vite hvor veiene inn dit bør gå og hvem som trenger den.

Kjære folkevalgte, administrasjon og ringerikinger, la oss ikke forhaste oss, men ta den tiden som trengs for å skape en god småby som tiltrekker seg folk, uavhengig av bane, vei og annet. Still alle spørsmål som trengs, be om mere fakta, og del det med innbyggerne.

Det har vi tid til. Det er viktig å være seg bevisst at å bygge kontorer er ikke det samme som å bygge arbeidsplasser, å bygge butikklokaler er ikke å åpne en butikk, å bygge en leilighet er ikke å skape et hjem eller et bomiljø. Alt dette er bare å bygge muligheter. Om noen så benytter seg av mulighetene, se det er et helt annet spørsmål og det må vi jobbe sammen for å klare.

Skape muligheter

Ringerike og Hønefoss bør ta seg den tiden det trengs å skape de mulighetene som gjør at vi tiltrekker oss de elementene som vil skape den regionen og den byen vi ønsker oss.

Byggingen av Ringeriksbanen er utsatt, ny byplanlegger skal ansettes, Ringerike Næringsforening skal til sommeren åpne Bylab Hønefoss som skal vise hva regionen vil by på for fremtiden, og folk skal kunne komme med innspill.

Dette kan bli kjempespennende! Utsett avgjørelsen nå og la innbyggernes engasjement bli den ressursen det kan være. Få laget en godt fundamentert byplan og la den legge grunnlaget for videre utvikling.

Det er mange som har hjerte for byen og sammen kan vi skape den byen vi tror alle ønsker seg, helt uavhengig av for eller imot høyhus. Nemlig et sted med yrende folkeliv hvor folk trives og som de stolt kan kalle sitt hjemsted og sin by.

Arbeidsgruppe

Dette innlegget er skrevet av en arbeidsgruppe fra de som har engasjert seg mot høyhus på Øya.

Mandatet fra gruppeadministrator Anne-Berit Haugen Rijken var å formulere problemstillinger og spørsmål til politikere og administrasjon for å få større klarhet og konkrete svar.

Disse formelle spørsmålene er oversendt alle politikere samt at det vil bli sendt til administrasjonen i et eget skriv, og det er bedt om skriftlig svar fra sistnevnte.

Kommentarer til denne saken