Men velgerne må også forstå hva de folkevalgte vil, og hvordan de vil prioritere. Senterpartiets Hans Petter Aasen skal ha all ære for sin prinsippfasthet når det gjelder å bevare Hønefoss skole. Alf Meiers innlegg i Ringerikes Blad 18. oktober kunne derimot vært skrevet av hvem som helst.

Hvem som kan bebreides for manglende samarbeidsvilje, er ikke lett å få øye på. Heller ikke hvilke saker og verdier Ringerike Arbeiderparti anser som viktigere enn andre når hverdagens krav blir lagt ut til avstemning.

I debatten om Hønefoss skoles framtid lukter det sørgelige nedleggingsvedtaket prestisje og vikarierende motiver lang vei. Vedtaket betyr rimeligvis ikke like mye for alle innbyggerne i kommunen, men valgresultatet er et usedvanlig kraftig signal om at beslutningstakerne nå har plikt til å tenke nytt.

I tillegg til alle argumenter for behovet for elevplasser, sentrumsvekst og trygge skoleveier, må ikke den historiske arven rundt den monumentale bygningen glemmes.

Hønefoss skole er et staselig byggverk med flotte utearealer og nydelig beliggenhet, en påminnelse om og respekt for kunnskap fra en tid ikke bare enkeltindividets utfoldelse var samfunnets høyeste gode. Hønefoss sentrum har nok av kjedelige bygninger – med og uten eternittkledning – og der estetiske kvaliteter fortjener solid plass når byplanen etter hvert skal gjennomføres.

Lokalpolitikken bør være mer enn kamp om posisjoner og tilfeldige hestehandler. Så hva er Arbeiderpartiets ærlige forsøk i en sak som svært mange brenner for?

LES OGSÅ: Derfor valgte vi valgteknisk samarbeid