Man betaler skatt og avgifter fordi man skal ha en god skole, eldreomsorg osv. osv., men når bompenger og en urettferdig eiendomsskatt bidrar til at mange barnefamilier og enslige, må snu på hver eneste krone for å få det til å gå rundt - ja, da er det all grunn til å fokusere på dette.

En urettferdig eiendomsskatt. I flere år har jeg kjempet en kamp for at Jevnaker kommune skulle bidra til at eiendomsskatten ble rettferdig, men dessverre foreløpig til døve ører. Alle avgifter bør være rettferdig slik at ingen forskjellsbehandles, for da godtar man også en avgift dersom den forvaltes fornuftig.

Nå er det imidlertid en lysning og det kan kanskje være fordi det snart er valg, da den sannsynlige nye ordføreren på Jevnaker, Morten Lafton også ønsker å se på dette. Han innrømmer endelig at det kanskje er en håndfull som innbetaler riktig e-skatt.

Merkelig er det da at jeg har dokumentert og fått aksept for at fem eiendommer på strekningen Nybrua-Nordbytangen, med de beste strandeiendommene årlig unndrar ca. kr. 40.000 i eiendomsskatt med kommuneledelsens velsignelse.

Statistisk sett tror jeg det er enda flere ettersom dette bare er en liten del av Jevnaker, men det bør være enkelt å sjekke ut etter at NRK la ut sin info som viser adresse, kombinert med google-maps for den enkelte kommune.

Slik kan vi ikke ha det og derfor håper jeg nå at AP, SV og Frp setter seg sammen og kommer med en henstilling til kommunens administrasjon, slik at det utarbeides regler som bidrar til at disse gratispassasjerene også må betale sin korrekte e-skatt og formuesskatt som unndras. 

Dette er faktisk de flotteste eiendommene med strandlinje og i prisklassen 5-9 mill., hvor faktisk en ikke betaler en eneste krone - skjønn det den som vil.

De andre partiene har jeg gitt opp selv om jeg i møte med både H og SP ble lovet at de ville se på saken, da de oppfattet mine avsløringer som oppsiktsvekkende - nå bryr de seg lite om den saken

Forleden snakket jeg med en kvinne fra skatt/øst hvor jeg stilte følgende spørsmål; Kan Jevnaker kommune taksere en eiendom selv, når de ser at formues-grunnlaget er feil? Svaret fra skatteetaten var; Ja - det kan de og kommunen har myndighet til å lage sine egne regler selv når formues-grunnlag benyttes. Et rimelig klart svar.

Bompenger på sideveier. At vi må betale for en vare vi ikke får ved at man innfører bompenger på sideveger er også en stor økonomisk belastning for mange som jeg håper man får orden på. Jevnaker som er en slik flott kommune med fritidsmuligheter, tilrettelagde tomtefelt, et sentrum som krever utvikling, frivillighetsarbeid av høy klasse, Kistefos, HGV og kanskje snart en kulturscene, må ikke bli ødelagt av en bomring!

Med mine innlegg i lokalavisen og FB håper jeg at jeg har fått satt fokus på og dokumentert den urettferdigheten våre innbyggere må betale i en unødvendig bomavgift og en urettferdig eiendomsskatt. 

Ved forrige valg var det bare SV, Frp og MDG som stemte imot bom, mens Frp var imot eiendomsskatt, men å sette ned promillesatsen er ingen løsning. Enten må e-skatt slettes eller gjøres rettferdig - det siste bør være en selvfølge.

Jeg tar det for gitt at Morten blir ordfører og det blir sikkert bra, men stem slik at hans bror også bli å finne i kommunestyresalen i neste valgperiode. Etter mitt syn er vel Tommy den politikeren som med sine fornuftige meninger og spørsmål er av de mest aktive i kommunestyresalen. 

Nok er det av de som ikke sier et eneste ord - dette er kommunevalg og da trenger vi Tommy også i neste valgperiode!

Godt valg!