Dessverre er det ikke tilrettelagt for de store markeringer siden dagen er arbeidsdag og skoledag.

Jeg har overhørt ganske mange 17. mai-taler, som alle tar utgangspunkt i vedtaket av vår grunnlov den 17. mai 1814. Det er naturlig og flott at vi feirer vår grunnlov – på Norges bursdag!

Ingen selvfølge

Det som tilsynelatende blir oversett, er at det er ingen selvfølge at vi har frihet til å feire vår grunnlov.

Om det ikke hadde vært for den allierte innsatsen under andre verdenskrig og som førte til Tysklands kapitulasjon den 8. mai 1945, hadde vi ikke hatt den friheten. En frihet som kostet et ufattelig stort antall menneskeliv.

Det finnes ikke noe eksakt tall for antall døde under andre verdenskrig – antallet varierer mellom 60 og 85 millioner. Norske tap av menneskeliv er anslått til 12.000.

Mange av dem som mistet livet under andre verdenskrig, var uskyldige sivile ofre, herunder 6 millioner jøder. Men vi må aldri glemme at dersom det ikke hadde vært for alle som med fare for eget liv tok opp kampen mot Tyskland, hadde det ikke vært mulig å feire vår grunnlov slik vi gjør.

Handelsflåten

Den norske handelsflåten sto for en viktig del av denne innsatsen. En britisk admiral uttalte i 1942 at uten den norske handelsflåtens innsats, kunne Storbritannia bedt Hitler klargjøre kapitulasjonsdokumentene.

Men det kostet: 2.208 nordmenn og 906 utlendinger om bord på norske skip mistet livet etter tyske torpederinger.

Vi har så lett for å ta som en selvfølge at vi lever i fred i et fritt land, men historien har vist oss at fred og frihet er ikke en selvfølge.

La oss bruke 8. mai til å ære allierte og norske soldater og motstandsfolk som ga sitt liv for at vi i dag lever i fred og har friheten til å feire vår grunnlov!

Lokal innsats

Den lokale innsatsen mot det tyske angrepet på oss, er blitt synliggjort gjennom Steinar Hybertsen film: Da verdenskrigen kom til Ringerike.

De falne fra IR 6 har fått sitt navn på minnesmerket på Helgelandsmoen som blir bekranset hver 8. mai. Jeg anbefaler alle å oppsøke minnesmerket, og føle på takknemlighet for det de gjorde.

Norge har deltatt i rundt 120 internasjonale operasjoner i ulike deler av verden for å bidra til fred fra 1947 til i dag. Over 100.000 norske kvinner og menn har deltatt i slike operasjoner.

De fortjener også å bli æret den 8. mai!