I slutten av november kom Miljødirektoratet med et pålegg om opprydding av PFAS-forurensingen på Viul. Det finske konsernet Huhtamaki, som tidligere eide tomta og drev emballasjefabrikk der, må rydde opp innen 1. januar 2024.

Området som omfattes av pålegget er bare første trinn i en større operasjon. Nå skal spredningen av PFAS fra land stoppes, og det skal ryddes opp i den mest forurensede elvebunnen, rett utenfor fabrikken.

Nært samarbeid

Det finske konsernet Huhtamaki kunne ikke kommentere pålegget umiddelbart, før det var oversatt. Nå har konsernet fått oversettelsen.

– Vi har gjennomgått pålegget og vil jobbe med implementeringen i nært samarbeid med Miljødirektoratet. Huhtamaki vil også fortsette å samarbeide med direktoratet om de beste løsningene for de andre forurensede områdene, sier Richard Ali. Han er pressetalsmann for Huhtamaki.

Ukjent prislapp

Han forklarer at arbeidet er tidlig i planleggingsfasen, og at de vil forsøke å oppfylle kravene i pålegget innen fristen.

– Jeg forventer ikke å ha ytterligere informasjon før trolig i februar, sier han, og har heller ingen overslag over hva oppryddingen vil koste.

Tidligere har det blitt antydet at den kan koste flere titalls millioner kroner.

Pålegget omfatter masseutskiftning av forurenset grunn på land, og utskifting/bortgraving av de aller mest forurensede sedimentene i elvebunnen like nedstrøms fabrikkområdet på Viul, i den såkalte hotspoten.

Miljøgiften PFAS skal ha blitt ført nedover Randselva fra fabrikkområdet og videre mot Tyrifjorden. Mattilsynet gikk for to år siden ut og advarte mot å spise fisk som er fisket i Tyrifjorden eller i elveløpet fra Viul og nedover.