En bitter pille må sukres med fine ord og uttrykk. Store kommuner skal bli robuste. I 2020 ble 100 kommuner sammenslått ved hjelp av gulrot og pisk, såkalt frivillig tvang.

Om de sammenslåtte kommunene er blitt robuste, kan diskuteres.

Les flere valginnlegg her.

Samfunnsfunksjoner sentraliseres og svekkes

Det rapporteres om viktige samfunnsfunksjoner som blir sentralisert eller svekket.

De som bor i utkantene har fått lengre vei til kommunesentret. Post, butikk, skoler, barnehager, sykehus, fødeavdelinger, ambulansetjenester og lensmannskontor blir lagt ned eller svekket. Folk i distriktene føler avmakt og tilliten til politikerne forvitrer.

Denne trenden vil Senterpartiet snu dersom vi kommer til makten i stortingsvalget 13. september.

Buskerud blir hardt rammet.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (nå Justis- og beredskapsminister), sa i fjor at det minste folketall i en kommune burde være 5.000 personer. I gamle Buskerud fylke har 11 av 21 kommuner mindre enn 5.000 innbyggere. Disse kommunene befinner seg i hovedsak i Hallingdal og Numedal.

Disse kommunene er Flå, Nes, Gol, Ål, Hol, Hemsedal, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Sigdal og Krødsherad. Etter Høyres syn er disse kommunene ikke robuste nok, og må tvangssammenslås.

Interkommunalt samarbeid

Gode tjenester kan oppnås ved mer utstrakt og forpliktende interkommunalt samarbeid, noe som blir praktisert med godt resultat på en del områder. Høyre burde ha lært av Hole kommune, som i midten av 60 tallet ble «tvangsgiftet» med Ringerike.

Dette ulykkelige ekteskapet gikk i oppløsning i midten av 70 tallet, og Hole ble egen kommune og er fornøyd med det.