Gå til sidens hovedinnhold

Høyres angrep på engasjerte innbyggere overrasker | Kristin Grov og Simen Strøm

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er med stor forundring vi leser innlegget til representanter fra Ringerike Høyre om det de omtaler som uakseptable ytringer fra innbyggere. Ytringer de mener gir grobunn for mistenkeliggjøring av rådmann Tore Isaksen og hans stab.

Det er flere ting å undre seg over i dette innlegget. Det aller første som slår oss, er at det tyder på mangelfull vurderingsevne å sende inn et innlegg der hovedbudskapet er angrep på engasjerte innbyggere. Det er vanskelig å oppfatte det som noe annet enn et forsøk på å kneble den grunnlovsfestede retten til ytringsfrihet.

Særlig grovt er det å trekke inn en innbyggers ansettelsesforhold i kommunen. For hva er egentlig budskapet? Mener Lise Bye Jøntvedt, Runar Johansen og Nils Helle at dersom du er kommunalt ansatt, kan du ikke stå opp for dine barns sikkerhet og oppvekstvilkår?

LES OGSÅ: Til Høyre: Sak og fakta, takk!

Vi er forundret over aggressiviteten i Høyre-representantenes innlegg. Hvorfor blir man så sint? Hvorfor har man ikke større forståelse for at innbyggere reagerer i saker som rammer dem hardt?

Vi synes man i større grad burde vise forståelse for at innbyggere stiller kritiske spørsmål og viser mistillit (både til politikere og administrasjonen) når det over år er reist spørsmål som ikke er besvart.

Og når det senere viser seg at det å overse disse spørsmålene får store konsekvenser, synes vi det blir enda mer merkelig at sinnet rettes mot dem som stiller spørsmål – og ikke mot dem som har forsømt seg.

Vi tror mange vil si seg uenig i konklusjonen til Jøntvedt, Johansen og Helle når de sier at det ikke er riktig å si at Benterud skole er for stor og Ullerål er for liten.

Jo da, man får plass til elevene hvis man sender barn fra nordsida over til Benterud. Men det var ikke dette foreldre og barn var lovet. Og det var nettopp denne kapasitetsproblematikken foreldre fra både Ullerål skole og Hønefoss skole varslet om i 2014. Til døve ører. Hvem er det egentlig som har «rett» til å være sint?

Vi kan ikke slutte å stille spørsmål bare fordi Høyre nå synes det er nok. Det har vært for mye tull med tallene i saken om Hønefoss skole, blant annet hva gjelder rehabilitering versus godkjenning etter miljørettet helsevern. Kostnader til trafikksikring er et annet eksempel.

Disse tingene er det faktisk mange som ser. Og kontrollutvalget i Ringerike kommune har oversendt Hønefoss skolesaken til uavhengig gransking og forvaltningsrevisjon.

Men Høyre har valgt å stille seg bak administrasjonen hele veien. Høyre har valgt å ikke stille kritiske spørsmål.

Når et parti ikke finner grunn til å se nærmere på ett eneste av de spørsmålene som er reist, vil dette lett kunne oppfattes som manglende vilje til å erkjenne mulige svikt. Flere av oss har problematisert at koblingen mellom enkelte partier og administrasjonen virker å være for tett. Dette har vi kalt et demokratisk problem.

Kommentarer til denne saken