Denne muligheten kan snart bli borte, når Høyre vil tvinge gjennom karakterbasert opptak fra regjeringskontorene og ut i hele landet. Dette vil øke forskjellene i Ringerike!

Regjeringens forslag er ikke bare et signal om mistillit til våre folkevalgte, den forsterker også forskjeller blant elevene.

Forskningen er tydelig: Det er en klar sammenheng mellom elevenes karaktersnitt og foreldrenes utdanningsnivå. Elever med lave karakterer har ofte foreldre med lavt utdanningsnivå og lav inntekt. De er ofte mindre motivert for skole, og det er mye større sannsynlighet for at disse faller fra.

Denne tendensen er så sterk at vi i praksis kan gjette oss til en hel skoleklasses karakterer basert på foreldrenes utdanningsbakgrunn. Det er på bakgrunn av disse karakterene Høyre vil sortere elever som skal begynne på videregående.

Samtidig har Høyre en finansieringsmodell som straffer skoler med høyt frafall blant elevene. Skolene som skal ta vare på de mest sårbare ungdommene får tildelt minst ressurser, og elever som allerede sliter med motivasjonen blir tvunget på skolene som har minst å tilby. Konsekvensene av denne finansieringsmodellen og karakterbasert opptak har vi sett tydelig i Oslo, hvor 900 000 kroner skiller skoleklassene som får mest fra de som får minst.

Høyres skolepolitikk setter en prislapp på elevene og skaper vinner- og taperskoler. Der elevene belønnes for å komme fra høyt utdannede hjem.

Når regjeringen startet sammenslåingen av Buskerud med Akershus og Østfold lovet de at flere beslutninger skulle tas her i det nye fylket, og ikke av regjeringen. En god videregående skole er den aller viktigste oppgaven til fylkeskommunen. Likevel vil Høyre ta fra oss denne oppgaven. Det virker nesten som om de har fått kalde føtter når de nå ligger an til å miste makten i samtlige Høyrestyrte fylker.

SV jobber for at alle skal kunne gå på en god skole, uavhengig av hvor du kommer fra og hvor høy utdanning foreldrene dine har. Derfor vil vi skrote stykkprisfinansieringen av elevene. Pengene må i all hovedsak følge hver klasse - ikke hver elev. Det gir mer rettferdig og forutsigbar måte å fordele pengene på.

Med SV garanteres alle elever plass på nærmeste skole som tilbyr linjen elevene ønsker seg. Slik sikrer vi valgfrihet til flere enn bare de med høyest karaktersnitt. Det er på tide med en skole for de mange – ikke for de få!

LES FLERE INNLEGG:

Les også

Reell frihet, eller et karakterbasert skoleopptak? | Karine Jonsrud Pedersen og Mons-Ivar Mjelde (Ap)

Les også

Hvem sin frihet - og hvem skal ut? | Dag Øivind Henriksen (H)

Les også

Det digitale klasseskillet | Hans-Petter Aasen (Sp)