Fjerning av eiendomsskatten koster Hole kommune i størrelsesorden 60 millioner over en periode på fem år. Av dette har allerede 30 millioner gått «tapt» ved fjerning av eiendomsskatten for 2019 og 2020, og fordi oppstart igjen i 2021 bare vil gi 6 millioner kroner.

Dersom det ikke innføres eiendomsskatt i denne kommunestyreperioden, går kommunen glipp av ytterligere 30 millioner kroner.

Fjerning av eiendomsskatten stopper utviklingen i Hole. Resultatet er blant annet. midlertidig løsning for utbygging av ungdomsskolen uten noen realistisk plan for når fullverdig utbygging med gymsal og spesialrom kan gjennomføres. Elevene må fortsatt bruke utdatert og slitt læremateriell fordi kommunen ikke har råd til å kjøpe inn nytt.

Et paradoks

Det er et stort paradoks at kunnskapspartiet Høyre ikke legger til rette for innkjøp av nytt læremateriell når deres egen regjering innfører nye læreplaner i 2020.

Uten egne midler til skolemateriell går Hole kommune også glipp av statstilskudd som utløses når man i en begrenset periode kjøper inn nytt læremateriell til den nye læreplanen.

LES OGSÅ: Politikere forberedte gjeninnføring av eiendomsskatt i Hole: – For sent, mener ordføreren

Høyre viser med sine signaler at de vil styre kommunen som en bedrift, der det eneste målet de ber rådmannen styre etter er økonomisk overskudd.

Høyre ber rådmannen øke «overskuddet» til 1,75 prosent av driftsinntektene. Uten ekstra inntekter innebærer det etter våre beregninger kutt på 25 millioner i kommunestyreperioden – eller ca. 6 millioner mindre til disposisjon hvert år.

Dette kommer i tillegg til de innstrammings- og effektiviseringskrav som allerede ligger inne i rådmannens budsjettforslag. Fagforeningene har allerede sagt sitt om hvor stramt dette er. Ytterligere innstramminger vil ramme hardt og merkes i hverdagen i barnehager, skole, sykehjem og andre tjenesteområder.

Les også

Hole må framover, aldri tilbake! | Jørn Inge Frøshaug

Innbyggerne i sentrum

Ap, KrF og SV vil, med støtte fra MDG, sette innbyggerne i sentrum for vår politikk. Vi vil ta ansvar for den samfunnsrollen kommunen har ved å ta i bruk det økonomiske handlingsrommet vi har for å sikre kontinuitet og forutsigbarhet i tjenestetilbudet. Å ta ned kostnadene enda mer enn kommunen allerede har måttet gjøre, er etter vårt syn uansvarlig.

Det er så kritisk nå, at vi vil påstå at man ikke bare skjærer inn til beinet, men skjærer i beinet. Eksempelvis har de gammelt og utdatert utstyr på sykehjemmet, kommunelegen har bare 20 prosent stillingshjemmel, og ergoterapitjenesten har altfor lav bemanning til å dekke behovet – og slik kan vi fortsette å gi eksempler innen de ulke tjenesteområdene.

LES OGSÅ: Bygger ut ungdomsskolen, men dropper gymsal: – Vil ikke ha brakker

Vi vil styre kommunen i forhold til det kommunen skal være: en samfunnsaktør som skal sikre infrastruktur og kommunale tjenester til beste for innbyggerne.

Stopper ikke utvikling

Vår løsning stopper ikke utviklingen i bygda, men lar oss gå sakte framover innenfor det handlingsrommet vi faktisk rår over. Virkemidlet er gjeninnføring av moderat eiendomsskatt med en sosial profil med høyt bunnfradrag.

Da har vi midler til de mest presserende oppgavene, til fullverdig utbygging av ungdomsskolen, nye læremidler til elevene og en styrking av kommunens disposisjonsfond for å være bedre økonomisk rustet framover. For oss er valget enkelt.

LES OGSÅ: Nye perspektiver på politikken i Hole? | Rolf Novsett