Hvor høyt blir egentlig «høyhuset»?

Bruker vi tall fra avisen, så blir det noe sånt: Perrongen på Hønefoss stasjon har en kotehøyde på 96,8 meter over havet (moh). Høyhuset, etter at fire etasjer er tatt av, skal bli 116,9 moh.

Dette utgjør en forskjell på ca 20 meter, noe som tilsvarer en boligblokk på seks-sju etasjer.

LES OGSÅ: Hvorfor får vi hverken se helhet eller den sanne virkelighet? | Bjørn Aage Holmen

Ruver høyt over stasjonsbygningen

Plasserer vi det 20 meter høye bygget på perrongen på Hønefoss stasjon, ruver det høyt over dagens stasjonsbygning. Eller om vi trekker det ut på jernbanebrua, begynner vi å ane høyden.

Les også

Overgrep - når bygninger ikke passser inn | Øystein Teigre

Tenker vi enda lenger; at vi trekker bygget vannrett, uten å miste høyde, ut mot fossen og «Pipetorget» så blir det ikke bra.

Sagt på en annen måte, det blir som å sette en tre-fire etasjers blokk på toppen av pipa på «Pipetorget». Tenk på det neste gang dere går over bybrua.

Ta to bilder

For å stoppe spekulasjonene om hvordan «høyhuset» og de andre høyblokkene egentlig vil bli, så oppfordres det til at Tronrud Eiendom tar to bilder, ett fra bybrua og ett fra stablestein-muren i Nordre park, deretter setter de inn «høyhuset» og de andre blokkene i riktig størrelsesforhold i forhold til pipa.

Ikke bare vis befolkningen snille bilder av «høyblokka» nesten like høyt som pipa, og et nusselig og luftig fellesareal med lave bygg, lenger opp på øya.

Det oppfordres også til at Tronrud Eiendom viser slagskyggene nordover. Ikke midt på sommeren, midt på dagen da sola står høyest, men vår og sensommer etter arbeidstid.

Et trafikalt mareritt

I USA regner de levetiden for ei betongbru å være ca 70 år. Bybrua over fossen sto ferdig i 1952. På slutten av 1940-tallet var planen å bygge ei ny bru over elva og inn i Hønengata.

Men sterke krefter (hvilke?) fikk flyttet brua lenger opp, slik at trafikken kom inn på Nordre torg til forretningene der. Det virket greit de første årene, men senere ble det et trafikalt mareritt.

Det som blir viktig nå, er at kommunen og de folkevalgte legger til rette for at fylket denne gangen kan bygge, og bekoste en ny bru fra Kongens gate og inn i Hønengata, som opprinnelig tenkt.

Hvis Tronrud Eiendom får blokkere for ei ny bru inn i Hønengata (bygging på Tippen) vil befolkningen måtte slite med de samme trafikale utfordringer som i dag, i overskuelig fremtid.

Klagene vil etter hvert forsterkes. Kommunen og de folkevalgte kan da til slutt bli så desperate at de går for Håkon Tronrud sitt forslag om tunnel fra «lyskrysset» til Hengsle og ny bro over til «Tronrud City» ved gamle meieriet. En slik veiforbindelse må antakelig vi / befolkningen bekoste.

Blir ikke tatt hensyn til

Dessverre kan se ut som befolkningen ikke blir tatt hensyn til i disse alvorlige og store sakene.

Folk blir lei, og etter hvert er det da de folkevalgte, som naturlig nok må ta ansvar.

Det er ikke lett for de folkevalgte, som kommer og går. Ei heller for Ringerike kommune som også har en naturlig utskifting av arbeidsstokken. Derimot kan andre sterke krefter holde trykket oppe over mange tiår.

Det er å håpe at kommunen har opparbeidet seg gode og strenge rutiner i slike saker, på den måten kan Ringerike kommune holde tråden og fortsatt være herre i eget hus.