Gå til sidens hovedinnhold

Høyhus – av hensyn til utbygger eller befolkningen? | Knut Fure

– Det er ikke alle som deler oppfatningen om at «utviklingen» må skje med høyhus og blokker i byens sentrum, skriver Knut Fure.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ringerikes Blad har de siste ukene hatt flere oppslag om utvikling og utbygging av Hønefoss sentrum.

Det har særlig vært fokus på mulig oppføring av høyhus på inntil 14 etasjer.

LES OGSÅ: Nå går det mot byggestart ved brua: – Viktig å ta vare på historien, sier Ellen

I den forbindelse har politikere, utbygger og andre som var sentrale aktører ved utarbeidelsen av byplanen, gitt uttrykk for at det nå er viktig å komme i gang med gjennomføringen av planen.

Massiv utbygging

Det burde ikke overraske at de samme personene nå sterkt ønsker en massiv utbygging, herunder høyhus og «fortetting» av sentrale områder i sentrum.

Argumentene er at dette er nødvendig for en aktiv og levende by, og at utbyggers planer vil bli et løft for sentrum.

Les også

Terje advarer mot å skape usikkerhet: – Det er ikke det Hønefoss trenger nå

Dette har skapt stort engasjement i kommentarfeltene og på nettsider, og det er bra.

Ikke alle deler visjonen

Det som ikke er bra, er at enkelte politikere, utbygger, og deres lojale «støttespillere», synes å ha store problemer med å akseptere at andre ikke deler deres «visjon» for fremtidens byutvikling.

Jeg vil tro at det er stor enighet om at det er nødvendig å gjøre noe med det aktuelle området.

Det er imidlertid ikke alle som deler oppfatningen om at denne «utviklingen» må skje med høyhus og blokker i byens sentrum.

Det må være takhøyde nok for å kunne diskutere dette uten å bli møtt med det som har kommet til uttrykk de siste ukene. Rett og slett en aksept for at det er ulike meninger om hvordan byens sentrum bør «utvikles» på best mulig måte.

Påstander og karakteristikker

Dette er konkrete eksempler på hva de som har gitt uttrykk for en annen mening, har blitt møtt med av påstander og karakteristikker;

  • De forstår ikke at utbyggingen må være økonomisk forsvarlig for utbygger
  • De ser ikke helheten i de nye prosjektene
  • De må ikke må se seg blinde på om det kommer en etasje eller to til
  • Høyhus kan isolert sett virke veldig ruvende, men det er ikke det noe problem, fordi vi har Sankthanshaugen, Høyby og Hønefoss stasjon som også ligger høyt
  • Motstanden skyldes at noen prøver å trumfe egne interesser fremfor felleskapets
  • Personer har private agendaer og de bør nå forstå at dette er en tapt sak
  • De er blitt kalt bakstreverske, surmaga, sidrumpa og uetterrettelige.

Les også

Ja, vi har et stort hjerte for byen | Ellen Grønlund

Denne type påstander og karakteristikker om andre som ikke deler deres synspunkter er i beste fall et dårlig og usmakelig forsøk på hersketeknikker.

Betydelig befolkningsøkning

Hele planen bygger på forutsetninger om en betydelig befolkningsøkning og økonomisk vekst som følge av en fremtidig Ringeriksbane. Det er grunn til å være skeptisk til realismen i noen av tallene som er fremlagt.

Om det foreligger planer uavhengig av Ringeriksbanens fremtid, er ukjent.

Hvordan byens allerede kaotiske trafikksituasjon skal løses etter denne massive utbyggingen, sier planene lite om.

Byplanen er vedtatt

Byplanen er imidlertid nå vedtatt. Reguleringsplanen angir maks høyde innenfor det aktuelle området til mellom 1 - 8 etasjer, som etter detaljregulering kan vurderes med inntil 12 etasjer.

Det foreligger imidlertid allerede nå planer, utenfor rammen av reguleringsplanen, om høyhus på 14 etasjer, tett inntil fossen. Det vil ikke overraske om neste utspill vil være bygging av tilsvarende høyhus og blokker på Tippen.

Kommuneadministrasjonen og utbygger har tidligere uttalt at også dette området tåler og egner seg for høyhus.

Hvordan vil Pipetorget bli?

Hvordan vil området rundt det nye «Pipetorget» bli i praksis med den foreslåtte bygningsmassen, fortettingen og 14 etasjer høyhus?

Det hadde vært ønskelig om det forelå mer realistiske perspektivskisser/3D-modeller som visualiserer hvordan en blokk på 14 etasjer inntil fossen vil fremstå fra bakkenivå og fra Nordre torg og Tippen-området.

Det er grunn til å tro at dette vil vise noe helt annet enn det de bestilte arkitektoniske illustrasjonene gir inntrykk av.

Attraktivt og levende sentrum

Alle ønsker et attraktivt og levende sentrum. Det er også utbyggers og støttespilleres uttalte målsetting med planen for utbygging av områdene rundt Øya, brua, Lloyds, Tippen og fossen.

Det lanseres at byggingen av «Pipetorget» skal bidra til dette. Det skal bli et stemningsfullt, livlig og pulserende torg.

Det er gjennomført en fin rehabilitering av Arnemannsveien 3, hvor utbygger selv holder til.

Dessverre er det også gjennomført utbygging og fortetting av andre deler av sentrum, hvor de samme argumentene og målsettingene om et attraktivt og levende sentrum og torg er blitt brukt, men uten samme resultat.

Tomme lokaler og liten aktivitet

Det vil være drøyt å hevde at Sentrumskvartalet og Brutorget er blitt til det. Området har i dag tomme lokaler, liten aktivitet og fremstår som et trangt, skyggefullt og lite attraktivt område midt i sentrum.

Byutvikling er mye mer enn bygging av boliger og kontorplasser. Det er ikke å trykke mest mulig boenheter (i høyden) inn på et tilgjengelig areal i sentrum.

Et sentrum med virksomhet og attraktivitet forutsetter at byens særegne miljø, kultur og historie samtidig ivaretas, og at området er lett tilgjengelig.

Blå-grønn struktur

Planene tar ikke hensyn til den blå-grønne strukturen langs fossen og «elvelangs», som er byens store og viktige særpreg.

Hvordan det bygges de nærmeste årene i sentrum, vil få store konsekvenser for byen.

Kommentarer til denne saken