Organisasjonen SIAN (Stopp islamiseringen av Norge), ble lørdag 21. september møtt med en massiv- og fredelig motdemonstrasjon av Refugees Welcome Ringerike.

Begge parter fikk ytret seg i ordnede- og kontrollerte former, takket være et godt samarbeid med politiet, og etatens tilstedeværelse.
Hønefoss har med dette vist sitt klare verdisyn; men dog , kanskje ikke helt uten noen relativt ytret betingelser, som har med et gjensidig verdisyn, og gjensidig respekt å gjøre.