Hønefoss-mann truet skatteoppkrever: – Møter jeg deg ved mørkets frembrudd, skal jeg ta deg

Først ble saken henlagt. Deretter ble det tatt ut tiltale. Så ble Hønefoss-mannen frifunnet i tingretten. Nå har lagmannsretten dømt ham for trusler.