Hønefoss-firma sa opp storkontrakt – full stans i utbyggingen av fv. 33 over Tonsåsen

Anleggsarbeidet på fylkesvei 33 over Tonsåsen og på Bjørgo er utsatt på ubestemt tid etter at entreprenøren brøt kontrakten med fylkeskommunen.