Gå til sidens hovedinnhold

Hønefoss, en miljøby i 2027?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I år 2027 fyller Hønefoss 175 år. Vil Ringerike da ha tatt nok miljøgrep til å kalle Hønefoss en miljøby? Miljøfokuset vokser proporsjonalt de neste årene.

Det som var, og er, unikt med Hønefoss, er de jernbanesporene som krysser gjennom byen.

Elektriske motorvogner

Før gikk det elektriske motorvogner mellom Vikersund (Hokksund) og Hønefoss, med stopp på Nakkerud, Tyristrand og Ask.

Kalvsjøblakken gikk fra Roa via Jevnaker til Hønefoss.

Sokna – Hønefoss var en annen strekning.

Til Nes i Ådal gikk en egen bane. Nå er vel bare den nedlagte traseen igjen.

Hva med å gjenoppta det gamle jernbanenettet, både som en miljøvennlig erstatning og avlastning til veinettet inn og ut av byen?

Til og med Eggemoen og Hensmoen kunne få tilslutning for ansatte til sine industribedrifter.

Ringeriksbanen

Ringeriksbanen vil ta hånd om trafikken fra Sundvollen og Hole.

Det er om å gjøre og binde sammen ytterpunktene i kommunen på en effektiv miljøvennlig måte, uten å overbelaste det eksisterende veinettet.

Det er synd og skam at de gamle ærverdige stasjonsbygningene er revet. Vår kulturhistorie er borte.

Politikere bør ha evnen til å planlegge, og ta beslutninger ut over et fireårsperspektiv.

Vi må tenke nytt, innoativt og framtidsrettet.

Kommentarer til denne saken