Gå til sidens hovedinnhold

Holes politikere og administrasjon har et tillitsproblem | Anne-Gry Ruud

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hole kommunes administrasjon og spesielt helseavdelingen og våre folkevalgte politikere i H, Ap, SV og MDG har et betydelig tillitsproblem.

LES OGSÅ: Plasseringen av minnestedet vedtatt med klart flertall

Politikere fra Sp, KrF og Frp snakket om egne innbyggere fra talerstolen i kommunestyret. De beklaget at de ikke har fått på plass en helsekonsekvensutredning og stemte for at denne skulle på plass før det ble godkjent en byggesøknad.

I tillegg bekreftet de det vi hele tiden har hevdet, at Klinikk for Krisepsykologi ikke er nøytrale.

Helt uten å ha snakket med noen berørte på Utstranda har denne klinikken konkludert med at det ikke er nødvendig å gjøre en helsekonsekvensutredning.

Ordføreren har et betydelig tillitsproblem

Høyres ordfører Leivestad erkjente i fjor at det var blitt gjort feil og lovet en grundig prosess når han besøkte oss her ute før valget. Vi registrerer at han ikke nevnte egne innbyggere en eneste gang i kommunestyret torsdag.

Les også

Utøya-minnested har allerede kostet 59 millioner

Ordfører Leivestad uttaler engasjert til NRK at Hole kommune først nå skal bruke mye ressurser og opprette en god dialog og vil legge mye prestisje i å hjelpe de som blir berørt av vedtaket.

Dette er en innrømmelse av at de med viten og vilje har bestemt at det skal bygges et minnested på Utøystua som de vet vil få helsemessige konsekvenser for voksne og barn på Utstranda.

Først skal de slå hånden av oss, for deretter å tilby behandling og hjelp for skadene de med viten og vilje vil påføre oss.

Ordføreren, hans partifeller og andre politikere har ingen troverdighet og et betydelig tillitsproblem.

Les også

Nok er nok – vi trenger en løsning | Svein Solheim


Dette er de samme politikerne som gjennom åtte år ikke har oppsøkt gården Lien der det lever tre generasjoner som alle var tungt inne i redningsaksjonen denne dagen.

Det er kun to politikere som har tatt seg bryet med å stikke innom å høre deres historie. De som aldri har vært der, har likevel mange meninger om hvordan man skal mestre livet etter traumatiske erfaringer.

LES OGSÅ: Politikere angriper ytringsfriheten og demokratiet | Eva Bekkelund-Eriksen

Helseavdelingen har et betydelig tillitsproblem

Vi har i flere år bedt Hole kommunes helseavdeling om å ta en aktiv rolle og kartlegge området. Helseavdelingen har aldri svart eller vist interesse for oss.

Vi har en kommunelege som opplyste at han ikke ville møte oss fordi han ikke ønsket å bli farget av behovet vårt for hjelp.

Kommunelegen insisterte på at han ville være nøytral. Hvorfor ble det aldri ordnet med en sette-kommunelege, som kunne gjør jobben?

Les også

Høyre-politiker hardt ut i anonymt leserinnlegg: – På tide å vise at det er flere meninger


Disse skal nå «toge» inn og hjelpe innbyggerne som de med alle midler gjennom 8 år har nektet en helsekonsekvensutredning.

Dette er svært vanskelig å forstå. Etter alle disse årene med aktiv motarbeidelse er tilliten borte.

Helsekonsekvensutredning

En helsekonsekvensutredning vil avdekke utfordringene ved å plassere et minnested i dette området.

Som advokaten vår fortalte politikerne for en uke siden, vil ingen risikere helseskade ved å velge en annen plassering av minnestedet.

De som ønsker Utøystua ville kanskje ikke få førstevalget, men når kommunestyret nå har bestemt at det skal plasseres der viser våre egne folkevalgte liten empati og medmenneskelighet. De er villig til å la innbyggere betale prisen, med betydelig risiko for helseskade.

Les også

Lett å mene om andre noe som ikke gjelder en selv | Anette Morén og Rasmus Lindberg

I stedet for å få satt et stille og rolig punktum, og ikke minst opptre redelig og troverdig og kreve helsekonsekvensutredning, gjør våre egne folkevalgte kun det de får beskjed om fra Staten og Statsbygg.

Dette er feigt og et varsel til oss alle i Hole: Politikerne prioriterer ikke innbyggerne når presset blir stort nok.

Ofret for politikk og prestisje

Denne saken startet som politikk og endte som politikk. Vi har fått henvendelser fra flere lokalpolitikere som ble tvunget til å stemme politisk 14. mai og som personlig var av en annen mening.

Hvordan klarer sambygdinger som er i politikken å vende egne innbyggere ryggen? Hvordan kan de være en del av et system, der de stemmer mot egen samvittighet og overbevisning?

Det er også feigt av dem som vil stemme mot egne innbyggere, å gjemme seg bak «flertallet» for å slippe å rekke opp hånden og virkelig stå i sitt valg mot sine egne.

Et verdig punktum var ikke mulig

Som alle andre berørte hadde vi et håp om å kunne avslutte denne saken, som har vært utmattende og en stor påkjenning på alle måter og for hele lokalsamfunnet. Det var dessverre ikke mulig.

Vi møter støtte. Vi opplever at folk i Hole er ivaretakende og omsorgsfulle. Vi er en del av bygda vår, og ikke de der ute på Utstranda, slik enkelte politikere forsøker å framstille oss.

Tusen takk for støtte

Derfor vil vi gjerne si tusen takk for all lokal støtte og deltakelse gjennom alle disse årene.

Spesielt takk til alle direkte etterlatte som har støttet oss og fortsatt støtter oss når vi nå tvinges til å ta denne saken videre.

Følg oss gjerne videre på FB «Ja til minnesmerke på Utsikten i Hole» Takk.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.