Holes fortrinn er en framtidsrettet forvaltningspolitikk | Rolf Novsett

Klokkerlia - Hole sett fra et av de yngre boligområdene i vår kommune.

Klokkerlia - Hole sett fra et av de yngre boligområdene i vår kommune. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.«Hole trenger sterkere fellesskap!» skrev Tom Olsen (Ap) i Ringerikes Blad fredag 9. september. Jeg mener han hadde kommet langt bedre ut av det ved å fastslå at «Holes fortrinn er et sterkt fellesskap! Hvordan kan vi gjøre det enda bedre?»

Men la gå. Dette var et innlegg i valgkampen, og «sterkere fellesskap» var et slagord han hadde lånt fra Ap sentralt.

Jeg mener at Holes sterke fellesskap er basert på tillit og samarbeid, der tillit legger grunnlag for samarbeid og en framtidsrettet forvaltningspolitikk. Forvaltningen er en integrert del av vårt politiske system.

Tillit

Når politikerne har tillit til administrasjonen og ledelsen har tillit til sine ansatte, skapes det et godt grunnlag for effektiv drift. En drift som er preget av passe effektivisering, styring og kontroll, skaper høy grad av tillit og et godt arbeidsmiljø. Høy grad av tillit skaper videre et godt omdømme.

Tillit og delegering av beslutninger gjør at grunnplanet kan ta egne initiativ, bruke sine evner til å løse problemer og involvere seg i gjennomføring av tjenestene. Dette gjør at kompetansen i administrasjonen kan mobiliseres på en god måte. Tillit kan skape nye muligheter ved å bryte ned barrièrer.

Samarbeid

Vi står overfor et skifte av perspektiv fra konkurransefordeler til samarbeidsfordeler. Denne endringen vil innebære at vi i større grad bør anerkjenne de fortrinnene vi har ved å jobbe sammen for å nå felles mål.

Her vil det blant annet være snakk om et tverrfaglig samarbeid der flere partier og yrkesgrupper i kommunen samarbeider for å ivareta kvaliteten på tjenestene og samfunnsutvikling i Hole.

Kvalitet forstått som egenskaper ved en tjeneste som gjør at den har en god evne til å tilfredsstille innbyggernes krav og behov for denne tjenesten.

Forvaltningspolitikk

Forvaltningspolitikken retter seg innover mot kommunen som system. Den er et virkemiddel både for styring, forvaltning, myndighetsutøvelse, effektiv bruk av ressurser og måloppnåelse.

Hole kommune har en forvaltningspolitikk preget av tillit og samarbeid mellom politikk og ledelse. Det gir grunnlag for å ivareta verdier som demokrati, deltakelse, åpenhet, tilgjengelighet, rettssikkerhet, partipolitisk nøytralitet og faglig uavhengighet.

Videre er vi åpne for å ta i bruk ny teknologi, metoder, produkter og tjenester. Vi tar sjansen på å gjøre noe helt nytt eller å gjøre noe på en helt ny måte.

Hovedutfordring

En hovedutfordring for Hole kommune i den perioden vi nå går inn i er å bruke de ressursene vi har på en bedre og smartere måte. Kommunestyrets oppgave blir da å skape de beste rammebetingelsene for omstilling og bærekraftig fornyelse.

Samarbeid, tillitsskapende virksomhet og en framtidsrettet forvaltningspolitikk vil da framstå som avgjørende forutsetninger for å lykkes.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken