Viktig standpunkt fra Hole Senterparti | Erik Taubøll

VERN OM NÆROMRÅDENE: Det er de lokale områdene der folk bor som er aller viktigst, påpeker Erik Taubøll i Aksjonsgruppen for bevaring av friområdet Steinsåsen Vest.

VERN OM NÆROMRÅDENE: Det er de lokale områdene der folk bor som er aller viktigst, påpeker Erik Taubøll i Aksjonsgruppen for bevaring av friområdet Steinsåsen Vest. Foto:

Av

Vi er veldig glade for klargjøringen fra Hole Senterparti om at man ikke vil akseptere utbygging av LNF-områder i Hole. Dette betyr vern av LNF-området Steinsåsen Vest, skriver Erik Taubøll i aksjonsgruppen.

DEL

MeningerI nettutgaven av Ringerike Blad 12.10 gjør leder av Hole Sp, Anita Gomnæs det helt klart hva partiet står for når det gjelder utbygging av LNF-områder i Hole.Det er riktig at det har vært litt uro rundt dette.

Hun slår nå på vegne av Hole Sp fast: «Hole Senterparti står fortsatt ved at vi ikke skal akseptere utbygging på dyrket-/dyrebar mark eller LNF områder i Hole».

LNF-områder er forkortelse for Landbruks-, natur- og friluftsområder (red.anm).

LES OGSÅ: - Hole Senterparti, kan vi stole på dere? | Anita Gomnæs

Steinsåsen Vest

Friområdet i Steinsåsen Vest har vært et LNF-område regulert til friluftsliv siden 1984. Vern av LNF-området Steinsåsen Vest har dessuten vært en av de mest omtalte saker i kommunen siste året, blant annet gjennom en rekke innlegg i Ringerikes Blad.

LES OGSÅ: Er vi så fattige i Hole at vi må ødelegge friområdet i Steinsåsen? | Erik Taubøll

Kommunestyret i Hole gjorde det 08.04 klart at området ikke skulle utbygges og heller ikke inn i plan, men formannskapet som underliggende organ reverserte dette allerede fire måneder senere og tok det inn igjen i plan for videre vurderinger. Selv om dette ikke nødvendigvis betyr utbygging av LNF-området er det klart det har vekket mye uro.

Viktig standpunkt

Det er derfor viktig at Hole Senterparti nå er så klare på dette med sin beslutning om ikke å bygge ut LNF-områder i kommunen, noe som altså inkluderer det regulerte friområdet Steinsåsen Vest. Dette området er sentralt som eneste gjenværende nærturområde her.

I samme avis, Ringerikes Blad 12.10 (papirutgaven) er det dessuten et lengre intervju med Morten Dåsnes, leder av Friluftsrådenes landsforbund og holeværing. Han slår fast nettopp betydningen av nærturområder. «Å kunne ta på seg skoene og komme seg rett ut, er avgjørende».

Det er helt riktig som han sier at det er de lokale områdene der folk bor som er aller viktigst. Selvsagt er det fint å ha Krokskogen og Vikerfjell i kjøreavstand, men slike områder brukes bare sporadisk. Som Dåsnes slår fast om oppgavene til Friluftsrådenes Landsforbund: «En av de aller viktigste oppgavene er å sørge for at folk flest har friområder i nærmiljøet sitt».

LES OGSÅ: Ingen har stemt for utbygging i Steinsåsen vest | Idun Eid

Vern om nærområder

Viktigheten av gode nærturområder understrekes også i Regjeringens handlingsplan for friluftsliv fra 2018. I handlingsplanen understrekes at det ikke skal være nødvendig å reise langt for å oppleve natur og at slike nærturområder tett på der folk bor er de mest brukte og viktige områder for friluftsliv.

Det er derfor flott at Hole Senterparti støtter opp om og vil bevare LNF-områdene i kommunen, landbruk, natur og fritid som er svært viktig for å ta vare på både mennesker, miljø og kulturlandskap.

Vi er veldig glade for klargjøringen fra Hole Senterparti om at man ikke vil akseptere utbygging av LNF-områder i Hole. Dette betyr vern av LNF-området Steinsåsen Vest, som da fortsatt blir tilgjengelig som frilufts- og nærturområde for befolkningen her.

LES OGSÅ: Meningsløs utbygging i Steinsåsen | Hege Irene Fossum (KrF)


Artikkeltags