Hva skal vi andre leve av? | Ivar Gunnar Lia

MOTARBEIDES: – Når det viktigste tiltaket for å styrke regionen motarbeides, ja så kan man lure på hva som er motivasjonen, skriver Ivar Gunnar Lia i dette leserinnlegget.

MOTARBEIDES: – Når det viktigste tiltaket for å styrke regionen motarbeides, ja så kan man lure på hva som er motivasjonen, skriver Ivar Gunnar Lia i dette leserinnlegget. Foto:

Av

– Er det slik her også, at de som får lønna si uansett blåser i det viktigste argumentet for Ringeriksbanen, nemlig at vi skal ha noe å leve av i denne regionen også i fremtiden? spør Ivar Gunnar Lia i dette leserinnlegget.

DEL

MeningerIfølge våre lokale politikere er Ringeriksbanen det viktigste enkelttiltaket for å sikre sunn og helt nødvendig økonomisk utvikling i regionen vår de kommende årene. Det er en holdning jeg støtter fullt ut. Noen tror at alt går av seg selv, om vi bare beholder ting som de er.

Det er en søt og litt romantisk tanke, men likevel en gedigen misforståelse. Mangelen på helhetstenkning og solidaritet blir veldig påfallende.

Det er slutt på oljeeventyret, i den forstand at oljen skal smøre økonomien på samme måte som den har gjort. Regjeringen starter budsjettarbeidet i Hurdal i disse dager. Der kommer det klart fram at det ikke er rom for nye, kostnadskrevende tiltak.

LES OGSÅ: Planen for Ringeriksbanen er forsinket igjen: Nå er Lars og Banevokterne bekymret

Skape økte inntekter

Økte inntekter til kommunene må derfor i langt større grad skapes i/av kommunene på annen og selvstendig måte. Det krever at kommunene tenker nytt og offensivt og utnytter sine muligheter.

Ivar Gunnar Lia

Banevokter og tidligere journalist i Ringerikes Blad.

Hønefoss

Ringvirkningene av ny bane og vei kommer derfor som manna fra himmelen.

Opp mot dette står noen få, eksemplifisert ved Eva Bekkelund-Eriksen, som i innlegg etter innlegg her i avisen sverter planene om ny vei og bane. Nå har hun skiftet fokus og fremhever veien som det saliggjørende, mens jernbanen bare er et onde.

Det er vel å merke om banen legges gjennom Hole. Hvis den går om Hadeland er det tydeligvis et veldıg bra tiltak. Jeg hadde nær sagt, i alle fall for Gjøvik. For hun vil gjerne bygge «Ringeriksbane» omveien om Hadeland og Harestua. At de reisende ikke vil ta den omveien betyr ikke noe.

Bedre kan det jo ikke sies, det er kun snevre interesser som er grunnen til motstanden. Bane er bra, men ikke her.

Det kan ikke bety annet enn at hun anser seg helt uavhengig av lokalkommunenes inntekter. Hun blåser egentlig i hvordan det går. Slik kan det i alle fall lett tolkes.

LES OGSÅ: Ringeriksbanen er død – leve veien!

Hva er motivasjonen?

Dette minner meg om den tidligere statsråden for Ap, Odd Eriksens, skarpe meninger, formidlet i mediene de siste dagene. Han kritiserer Ap-ledelsen for unnvikende holdning til oljeutvikling og industriarbeidsplasser. Han skriver rett ut at holdningen mot leting i nord og for grønnere samfunn i stor grad drives fram av partifolk med trygg inntekt fra det offentlige.

Er det slik her også, at de som får lønna si uansett blåser i det viktigste argumentet for Ringeriksbanen, nemlig at vi skal ha noe å leve av i denne regionen også i fremtiden?

Det er i så fall utrolig usolidarisk.

Mange skal ha sin inntekt fra bedriftene i Jevnaker, Ringerike og Hole, og når det viktigste tiltaket for å styrke regionen motarbeides, ja så kan man lure på hva som er motivasjonen. Det er ikke alle som like lett overser at både Ringerike og Hole nylig har vært i Robek.

Ny bane og vei skaper sår i naturen ja, men faktum er at store deler av banetraseen går i tunnel gjennom Hole, ja, mer enn i Ringerike. Det blir sammenhengende tunnel fra Kroksundet til forbi Selteveien.

Sår etter slike tiltak gror etter hvert, spesielt hvis alle jobber sammen for å få til gode løsninger, i stedet for å løpe andres ærend og direkte motarbeide lokalsamfunnets fremtid og interesser.


Artikkeltags