Gå til sidens hovedinnhold

Hole uten fordeler av bane og ny E16 | Bjørn Leifsen

Artikkelen er over 1 år gammel

- Skal holeværingene ofre store deler av egen bygd uten lett tilgang til ny vei?, spør Bjørn Leifsen i Fossen Utvikling.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Prosjektdirektør Morten Klokkersveen er i sitt innlegg 3. mars klar på at Fellesprosjektet ikke vil anbefale kryss ved Helgelandsmoen. Tidligere har de signalisert at stor utfylling i Sundvollen som kunne romme en lite stasjonsby, blir heller ikke anbefalt.

For ny E16 legges det mest vekt på prosjektkostnader og interregional trafikkavvikling. Potensielle lokale fordeler for Hole tas det ikke hensyn til. Hole får store miljøulemper og betydelige inngrep i sin natur og landskap. For dette får de ytterst lite igjen. Bygda blir delt i to og mister store næringsarealer på Helgelandsmoen. Disse blir ikke erstattet. De totale tapene blir derfor betydelige.

LES OGSÅ: – Fellesprosjektet avgjør ikke kryssløsningen

Lovnadene som blir brutt

I samferdselsdepartementets bestillingsbrev for planlegging sto det at «at transportetatene og lokale myndigheter i samarbeid legger til rette for at nytten av prosjektene blir best mulig». Det må være forpliktende!

Bjørn Leifsen

Daglig leder, Fossen Utvikling AS

 

I planprogrammet som alle skal forholde seg til, sto det at «det er planlagt to kryssområder på E16 på strekningen, ett ved Helgelandsmoen og ett ved Styggedalen». At kryss ved Helgelandsmoen var usikkert sto det ingenting om. Lokalt har en derfor tatt det for gitt. Krysset var en del av handelen for å akseptere de store inngrepene.

Lovnader ser nå ut til å bli brutt. Forklaringene fra Fellesprosjektet er at staten skal holde prosjektkostnadene nede (motorveier skal bygges billigere og kryss koster penger), og krysset på Helgelandsmoen har kun «lokal betydning».

Les også

– Fellesprosjektet avgjør ikke kryssløsningen

 

De mener det derfor kan sløyfes. Men denne begrunnelsen er i aller høyeste grad merkelig. Det er en del av den lokale nytten som har vært forutsatt. Hvilken nytte kan Hole ellers få av prosjektene enn et kryss som kan gi lokal vekst? Kan staten unnlate å innfri et slikt gode som ble lovet?

Å kutte krysset gir dessuten enda flere ulemper for Hole. Trafikken på eksisterende E16 blir da større og vil følgelig være mer utsatt for ulykker enn med et kryss på Helgelandsmoen. Skal holeværingene ofre store deler av egen bygd uten lett tilgang til ny vei? De må etter de anbefalte planene kjøre lange strekninger på dagens veier før de kan komme inn på ny E16 ved Rørvik.

Les også

Helgelandsmo-kryss til halv pris | Frederik Skarstein

 

Hva nå, Hole?

Fellesprosjektet leverer sin innstilling i disse dager, og har øyensynlig fulgt signaler fra departementene om å sette prosjektkostnader foran lokale hensyn. Nå skal departementene vurdere saken og så vedta planen. Med anbefalingen fra Fellesprosjektet, som de selv har bestilt, kan politikerne få en unnskyldning for å legge lovnadene til side.

Oppgaven med å overbevise departementet om at de må innfri løftene om lokal nytte, i dette tilfellet kryss ved Helgelandsmoen, blir stor og vanskelig. Det er nok bare Hole kommune, eventuelt godt hjulpet av fylkeskommunen, som har tyngde nok til å kunne påvirke regjeringen slik at Hole, bokstavelig talt, ikke blir overkjørt i denne saken.

Spørsmålet til ordfører og rådmann blir da; Hva vil Hole kommune nå gjøre overfor regjeringen, før endelig beslutning snart skal tas?

Les også

Flere vil selge bensin, mat og lading ved ny E16 i Styggdal

 

Kommentarer til denne saken