Hole ungdomsskole er en god skole, og det skal vi innbyggere i Hole kommune være glade og stolte over. På kommunebarometeret skårer skolen svært høyt sammenlignet med andre skoler i landet.

Innbyggertallet i kommunen øker, tiden går og det er nå på tide å bygge ut skolen. Om svært kort tid er det ikke plass til elevene som skal gå der. Nå brukes gymsalen i hver time, og da sier det seg selv at med kun én parallell ekstra vil ikke skolen ha nok plass.

Eiendomsskatt

Rådmannen har vært tydelig på ungdomsskolen må bygges ut, men nylig uttrykte han at kommunen ikke har råd og må derfor se på andre løsninger. Løsningene er blant annet å skysse elevene til idrettsanlegget og sette opp brakker.

Kenneth Sørum Bekkemoen

3. kandidat for Hole SV

 

Å bruke mye skoletid på å skysse elevene til og fra idrettsanlegget hver uke høres ut som en dårlig pedagogisk løsning og et spørsmål om brudd på opplæringsloven.

Det kommer også fram fra rådmannens forslag at det er fjerning av eiendomsskatten som gjør at Hole ikke har råd til å ta opp lån til utbygging.

Ikke ostehøvel-kutt

Vi i SV mener at barn og unge i kommunen fortjener å fortsatt få et like godt skoletilbud framfor ikke å ha eiendomsskatt.

En god skole kommer ikke av seg selv, og det er svært viktig at politikerne tar dette på alvor og legger til rette for at Holeskolen skal ha et pedagogisk handlingsrom og at lærere og rektorer får tillit til å bruke sitt faglige skjønn, framfor å måtte leve med ostehøvel-kutt inn til beinet i tiden som kommer.

SV kommer til å være en garantist for å jobbe for en snarlig utbygging av Hole ungdomsskole.

Bygge opp kulturskolen

Hole kommune har vært kjent for et svært godt kulturskoletilbud, men ble dessverre rammet hardt for noen år siden da kommunen måtte kutte økonomisk. Det er på tide å bygge opp igjen og legge til rette for at kulturskolen kan forbedre og utvikle tilbudene sine samt at enda flere barn og unge får mulighet til å delta på slike aktiviteter.

SV mener at det er mye viktigere med gode kommunale tjenester enn ikke å ha eiendomsskatt. Med litt eiendomsskatt kan kommunen få et større økonomisk handlingsrom som gir Holes innbyggere bedre tjenester. Til høsten er det valg og nye muligheter for hvem som får hendene på rattet. Godt valg!