Gå til sidens hovedinnhold

Hole Sp sier fortsatt nei til FRE16 | Kristin Færden Bjella (Sp)

– Planene for ny E16 mellom Skaret og Hønefoss var kommet langt da det ble vedtatt at vei og bane skulle samles i fellesprosjektet FRE16.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

En dobbeltsporet jernbane, bygget for 200 km/t, mellom Sandvika og Hønefoss (Bergensbanens forkortelse/Ringeriksbanen) vil blant annet gi ekstremt store mengder sprengstein som delvis skal dumpes i en allerede presset fjord, og en mengde anleggsmaskiner som skal gå på diesel i minst 10 år.

LES OGSÅ: Kan ikke vente på Ringeriksbanen lenger: – Nå må vi finne penger selv til å fikse veien

Vil rasere

I tillegg vil banen rasere mye av Holes, og Ringerikes, natur, kulturlandskap og matjord, ta hjemmet fra mange beboere langs traseen og ødelegge for Hole bo- og rehabiliteringssenter og Sundjordet Bofellesskap.

Når vi nå ser hvordan det ser ut med anleggsarbeidet for E16 over Sollihøgda kan vi bare tenke oss hvordan et fellesprosjekt for vei og bane vil rasere og gjøre det delvis ufremkommelig i Hole i mange år.

Ifølge Bane Nor er det ikke konkrete planer for sporutvidelse mellom Sandvika og Oslo eller for snarlig oppgradering Hønefoss-Bergen. Hva skal vi da med et lyntog Sandvika-Hønefoss?

Ikke for gods

Banen planlegges ikke for frakt av gods og passasjergrunnlaget er langt under det som vil gjøre prosjektet samfunnsøkonomisk, mens folkerike Drammensdistriktet blir et sidespor.

Når vi ser hvordan andre jernbaneprosjekt har overskredet budsjettene med mange milliarder, er det lite sannsynlig at Bergensbanens forkortelse/Ringeriksbanen vil bli noe unntak.

En evt. ny jernbane bør, som mange anbefaler, gå om Nittedal, kobles sammen med Gjøvikbanen og bygges for både gods og passasjertrafikk.

Med miljøvennlige biler og busser - som stopper der folk bor - vil en ny E 16 være et miljøeffektivt samferdselsalternativ i overskuelig fremtid.

Kommentarer til denne saken