La meg si det klart innledningsvis: Jeg er stolt medlem av Senterpartiet. Etter mange års erfaring fra et annet politisk parti, opplever jeg at kulturen i Senterpartiet er bygd annerledes. Det er faktisk mulig å mene det motsatte av hva søsterpartier i nabokommuner, fylkeskommune og partiet sentralt mener.

Uten at man får partipisken på fingene eller føler seg utstøtt på grunn av det man står for.

Besøk av partilederen

I helgen ble årsmøtet i Buskerud Senterparti avholdt. Årsmøtet fikk besøk av partileder Trygve Slagsvold Vedum. Hole Senterparti var representert av Kristin Færden Bjella, varaordfører i Hole, samt undertegnede.

Jeg skal ikke her gå inn på saker som ble diskutert på møtet. Selvsagt ble strømpriser, inflasjon og nasjonalkontroll på energien tatt opp, i tillegg til mange andre viktige saker. Det var et meget bra organisert og gjennomført årsmøte med god takhøyde.

Ringeriksbanen

For Hole Senterparti var det viktig å sette fingeren på saken om Ringeriksbanen som vi mener vil få fatale konsekvenser for Holes innbyggere og bygda så vel som for storsamfunnet.

Noen vil sikkert mene at Hole Senterparti svømmer mot strømmen. Men her er det viktig å påpeke at vi svømmer ikke alene. De aller fleste innbyggerne vi har snakket med rundt omkring i Hole, og også mange i Ringerike og på Østlandet,fatter og begriper ikke at man fremdeles holder på med et prestisje-baneprosjekt der de fleste fakta knyttet til økonomi, samfunnsnytteverdi, natur og miljø taler imot. I tillegg til et planlagt, brutalt og unødvendig angrep på noe av Norges beste matjord. Derfor er dette ikke bare en lokal sak for Hole. Det burde vært en nasjonal sak der vern av natur og jord og matberedskap står øverst. Særlig i tiden vi lever i nå.

Klar tale fra Hole Sp

Jeg er derfor glad for at jeg fikk muligheten til å tale Hole Senterparti sin sak når både partilederen selv, fylkesleder Sigrid Simensen Ilsøy, fylkes ordførerkandidat Magnus Weggesrud og stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen var alle til stede.

For Hole Senterparti er saken om vei og bane gjennom Hole krystallklar. Vi trenger en ny E16, og vi trenger bedre tilrettelegging for busspendling, og etter hvert elbusser. Det handler om både samfunnsnytteverdi og ikke minst trafikksikkerhet i en svært utsatt veistrekning.

Derimot er ikke Hole og storsamfunnet tjent med en dobbeltsporet jernbane gjennom bygda.

I denne saken har vi satt oss to hovedmål:

Det ene er å jobbe for at baneprosjektet skrotes for godt. Det andre er å jobbe for en rimelig bompenger-ordning på ny E16 for alle innbyggere som arbeidspendler. Det er dette vi kommer til å bruke vår politiske energi på å mobilisere i tiden fremover, lokalt og sentralt.