I de siste dagene, i forbindelse med konstituering og innlegg i Ringerike Blad har vi fått dette spørsmålet fra aktive innbyggere i Hole.
Dette er relatert til innlegget i Ringerike Blad i forbindelse med konstitueringen, hvor det sto at Senterpartiet blant annet hadde inngått samarbeid med Frp.

Det har også kommet bekymringer knyttet til innlegget om å bygge i LNF området på Røyse. Det er behov for å belyse fakta:

1. Hole Senterparti har inngått valgteknisk samarbeid med Hole Høyre – ikke Hole Frp. Det er et samarbeid som fordeler posisjoner og er ikke en politisk plattform. Når kommunestyrerepresentanten fra Hole Frp oppga at det kunne bli felles gruppemøter, så er det i tilfelle uten Hole Senterparti.

2. Hole Senterparti står fortsatt ved at vi ikke skal akseptere utbygging på dyrket-/dyrebar mark eller LNF områder i Hole.

Tusen takk til aktive innbyggere som tipser, roser og riser oss i denne valgperioden. Ring, send SMS eller e-post hvis det er noe du ønsker å ta opp.

Vi har forpliktet oss til å jobbe for det som står i vårt partiprogram. Til slutt vil vi takke for den store tilliten vi fikk ved valget og JA -dere kan stole på oss!

For styret i Hole Senterparti – Anita H. Gomnæs