For få år siden var Hole kommune en av landets rikeste kommuner. Dette gjaldt ikke kun i et par år, men over mange år. Kommunen gjør det godt når det gjelder skatteinngang og kommunale tjenester, men vi har fortsatt en lang vei igjen når det gjelder den økonomiske situasjonen.

Etterslepet på kommunale bygg er på rundt 40 millioner, lånegjelden er på 350 millioner og de store oppgavene står i kø. Man kan argumentere for at skatteinngangen i kommunen er god, men da tar man ikke hensyn til det store bildet. Det skjuler seg masse is under isfjellet.

Jeg ønsker å anerkjenne de siste dagers innlegg fra fagforeningene i kommunen, de kommer med betraktninger rundt arbeidshverdagen sin som alle politikerne i kommunen burde lytte nøye til. For kort tid siden besøkte jeg Vik skole og Hole ungdomsskole, der fikk jeg se med egne øyne hva som trengs av oppgraderinger innenfor byggmasse og læremidler, det er ikke småtteri som står foran oss.

LES OGSÅ:

Ligger i bakevja

Kommunens ansatte skal ha all ære for at ting ikke ser verre ut. Det er de som har gjort at vi fortsatt har hodet over vannet. Det er de som har gjort store kutt for å få utgiftene ned. De har stått oppreist i en periode der arbeidshverdagen har vært hard, samtidig som høyresidens privatiseringsspøkelse har lusket rundt i Herredshusets ganger.

Det er nå klart at ungdomsskolen må utvides for et beløp på rundt 100 millioner kroner. I Hole kommune har vi ikke råd til låneopptak. En brakkeløsning blir fremmet som det eneste alternativet. Brakkeløsninger blir ofte permanente og dyre løsninger, det har vi ofte sett før.

Vi ligger i bakevja og kan ikke foreta oss noe før økonomien er friskmeldt. Med de borgerlige samarbeidspartiene Høyre og Senterpartiet sine harde kuttforslag ser det fortsatt ut til at vi skal skyve problemene foran oss. Smellen vil en dag komme, og kommunen vil atter havne i Robek. Dette blir en dramatisk og totalt unødvendig situasjon som vil stille Hole kommune sin selvstendighet i en vanskelig situasjon.

LES OGSÅ: Her er Hole-budsjettet: Dyrere SFO og barnehage

Ansvarlighet

Opposisjonen i Hole har gjennom flere år advart mot denne utviklingen. Senest i fjor fikk vi kritikk for å omtale Hole Høyre sin økonomiske politikk som gambling med skattekroner. Nå ser vi virkelig resultatet av at Hole Høyre har lagt feil kort på bordet. De mister stadig sitt stolte pokerfjes i sin populistiske tilnærming til eiendomsskatten.

Med bakgrunn i denne situasjonen har Hole Arbeiderparti, Hole SV og Hole KrF med støtte fra Miljøpartiet de Grønne lagt fram et nøkternt og ansvarlig alternativt budsjett. Vi har mange andre ønsker og behov som vi skulle imøtekommet, men Holes økonomi er såpass trang at vi velger ansvarlighetens linje.

Spørsmålet er om vi skal ligge i en evig økonomisk bakevje der elevene må gå i brakker og undervises med utdatert fagmateriell, eller om vi skal ha ambisjoner om å bli Norges rikeste og mest veldrevne kommune igjen. Vi velger å si: Hole må framover, ikke bakover. Hole kan mer!

Hovedpunktene

Dette er hovedpunktene i budsjettforslaget:

  • Fornye læremateriellet i skolen fra høsten 2020 for å møte den nye læreplanen.
  • Foreta en fullverdig utbygging av Hole ungdomsskole med fire paralleller slik at skolen kan stå klar i 2021.
  • Styrke vedlikeholdet av kommunale bygg i hele økonomiplanperioden.
  • Styrke kommunens økonomiske forutsetninger og handlefrihet ved å styrke disposisjonsfondet

(Budsjettforslaget kan i sin helhet leses på: Hole.arbeiderpartiet.no/nyheter/alternativt-budsjett/)