Gå til sidens hovedinnhold

- Hole Høyre framstår som et kollektiv av kjøpmenn og selgere | Kåre Bech

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Flere tenker som Torbjørn Røberg. Innlegget i Ringerikes Blad nylig var ord i rett tid.

Hole Høyres langvarige styre i kommunen har gjort partiet selvtilfreds i en grad som har korrumpert det.

Høyre har vært flink til å framheve seg selv som individets forsvarer. Dette gjenkjennes ikke lokalt i Hole, der partiet mer framstår som et kollektiv av kjøpmenn/selgere.

Skarp penn

Eva Bekkelund-Eriksen er en dame med skarp penn og analytisk evne som få andre har.

Dette er egenskaper som faller flokkdyrene i partipolitikken vanskelig å fordøye.

Jeg vil ikke gi Bjørn Geirr Harsson betegnelsen flokkdyr, men å reagere som han gjør, på en våken, samfunnsbevisst meningsytrer, ved å sette det i bås med mobbere, finner jeg uhørt.

Les også

Nok er nok – mobbing fortjener ikke spalteplass | Bjørn Geirr Harsson

I virkeligheten avslører en slik holdning bare usikkerhet om eget ståsted. Derfor takk til Torbjørn Røbergs ytring, der han setter skapet på sin rettmessige plass.

LES OGSÅ: Meninger og mobbing | Torbjørn Røberg

Lite debatt om vei

Bjørn Geirr Harsson påpeker at vei og bane gjennom Hole har skapt mye uenighet og debatt. Hvis vi nyanserer litt, har det vært lite debatt om vei, men desto mer om banen, som jo er Hole Høyres hjertebarn.

Det ser nå ut som om partiet reddes av gongongen, i og med at eventyrprosjektet Ringeriksbanen renner ut i sanden.

Les også

Kritiske spørsmål er verken useriøst eller mobbing | Eva Bekkelund-Eriksen

Et konstruktivt forslag fra Hole Høyre kunne være å arbeide for at en del av de 80 milliardene som da spares, overføres til bygging av en minst mulig miljøfiendtlig ny E16.

Kåre Bech, Sundvollen


Hole Høyre svarer:

Makt korrumperer. Påstanden oppsto for over 100 år siden, og har i den senere tid fått mye oppmerksomhet gjennom metoo-bevegelsen, men har også blitt vitenskapelig bevist i flere studier.

Mye makt over lang tid kan blant annet føre til at man mister gangsynet, får grandiose tanker om seg selv og hever seg over lover og regler. Kan påstanden også være gyldig for et politisk lokallag?

Stor grad av involvering

Hole Høyre kjenner seg ikke igjen i påstandene om at vi er korrumpert. Både nominasjon- og programprosessen har vært gjennomført over lang tid med stor grad av involvering.

Hole Høyre stilte med 29 kandidater til kommunevalget, noe som ga velgerne mye å velge imellom. Halvparten av kandidatene som er valgt inn i kommunestyret er nye denne perioden.

Politiske saker drøftes grundig på både styre- og gruppemøter. Vi har ny ordfører, ny leder og ny gruppeleder. Høyre sentralt pålegger oss som lokallag å etterleve både etisk reglement «Mennesker som vil hverandre vel» og vedtekter for kommunestyregrupper.

I tråd med lover og regler

I tillegg har kommunen sitt eget organ – Kontrollutvalget – som skal se til at det politikerne og administrasjonen holder på med, er i tråd med lover og regler.

Det samme skal blant annet ordensmakten, rettsvesenet, fylkesmannen og Sivilombudsmannen.

Innbyggerne i Hole kommune går til valgurnene hvert fjerde år. I fjor høst ble vi nok en gang det største partiet i kommunen. Det er en tillitserklæring vi tar på største alvor og som vi kontinuerlig jobber for å oppfylle.

Tar etikken på største alvor

Man skal ikke kimse av at makt korrumperer.

Det gjør vi heller ikke i Hole Høyre, og tar etikk og tilbakemeldinger på største alvor.

For Hole Høyre: Lars Gomnes (leder) og Idun Eid (gruppeleder)

Kommentarer til denne saken