Gå til sidens hovedinnhold

Hole historielag starter opp høstsesongen

Innsendt

Første møtet blir onsdag 26. august. Pga. koronasituasjonen holdes det på Gjesvold gård, og temaet er «Folkekirken gjennom tidene». Vi var vant til å kalle kirken for en«statskirke».

I 475 år var det slik. Nå er statskirkenavnet gått ut av bruk etter endringer i Grunnloven. Men kirken er der like fullt som før. Vi har en folkekirke i Norge. Den var der før statskirkeperioden, den var der under statskirkeperioden og folkekirken er der nå på samme måte som før.

Hva er en folkekirke? Hva er det som gjør at kirken er en folkekirke? Og hva må til for at kirka er ei folkekirke og ikke bare et «trossamfunn»?

Disse spørsmålene vil Sevat Lappegard ta opp på augustmøtet. Lappegard var bosatt i Hole på 1980-tallet, men flyttet til Elverum da han ble prost der. Etter 26 år i denne tjenesten er han som pensjonist kommet tilbake til Hole.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.