Gå til sidens hovedinnhold

Hole historielag bød på krigshistorie på bygdevandring

Onsdag 27. mai kunne Hole historielag gjennomføre sin tradisjonelle bygdevandring, etter at helsemyndighetene hadde gitt sin tillatelse mot at smittevernreglene ble fulgt og navn på deltakerne ble notert.

innsendt

Alle de drøyt 50 som møtte, fikk en fin og interessant aften med Gudmund Bakke som dyktig guide i nydelig vårvær. Men før starten på vandringen kunne lagets leder, Bjørn Geirr Harsson, fortelle at Hole historielag var 25 år den 18. april.

I den anledning hadde historielaget fått trykket et jubileumshefte med lagets historie i tekst og bilder. Hefte skulle høytidelig vært utdelt til medlemmene på aprilmøtet. Men pga. koronaviruset ble all kulturell aktivitet avlyst av myndighetene fra 12 mars.

Derfor fikk medlemmene heftet utdelt i forbindelse med bygdevandringen. Vandringen startet foran Hole herredshus, gikk nedom Vik, bort til Gjesval-gårdene, Fekjær-gårdene før det bar opp i Gjesvalåsen og avsluttet ved husmannsplassen Åsplassen.

Gudmund Bakke tok selvsagt for seg det som skjedde her i aprildagene for 80 år siden, da store nazityske invasjonsstyrker kjempet mot en spinkel norsk motstand, fullstendig uten krigserfaring. Under den tyske framrykkingen var det bare tre personer som ble drept under skytingen. Det var to vestlandsjenter som hadde evakuert fra hovedstaden og senere Einar Engebretsen fra småbruket Bønsnes. En av hans døtre deltok på kveldens vandring.

Gudmund fortalte om både muntre og tragiske historier som hadde funnet sted der vi gikk. Et sted oppe i åsen var trær hogd, så man fikk en fantastisk utsikt vestover Hole-bygda. Så gikk vi bortom stedet der et ungt tysk par forlot denne verden tidlig på 1900-tallet i sorg over ikke å kunne få hverandre pga. standsforskjell, som betød så mye den gang.

Bygdevandringen ble avsluttet på Åsplassen, en husmannsplass som Erna og Christian Grønsleth hadde fått satt i fin stand. Der ble det servert kaffe og kjeks til deltakerne, mens Gudmund fortalte at det var i denne stua Jørgen Moe hadde fått fortalt flere av eventyrene han og Asbjørnsen senere utga. Med Gudmund Bakke som guide er man garantert en vellykket bygdevandring, så historielagets leder avsluttet vandringen med å invitere Gudmund som guide på en ny bygdevandring siste onsdag i mai neste år.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.