Gå til sidens hovedinnhold

Hole har brutt lover med viten og vilje | Eva Bekkelund-Eriksen

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ringerikes Blad slår opp bildet av advokaten til beboerne på Utstranda i en reportasje, men forteller ikke leserne hva han faktisk sa til politikerne i Hole.

LES OGSÅ: Velforening stilte med advokat i Utøya-saken: Møtte tause politikere i Hole

Dette er helt i samsvar med Ringerikes Blads mangelfulle dekning av denne saken og for øvrig andre vanskelige saker.

Harde fakta viser alvoret

Beboernes skarpskodde og dyktige advokat var svært tydelig på møtet med gruppelederne. Han opplyste dette:

  • Den kommunale helseavdelingen har beviselig opptrådt forutinntatt og kun hatt kontakt med psykiatriskfaglige miljøer som hele tiden har vært klar på at de er tilhenger av minnestedplasseringen i nærheten av beboerne ved Utstranda
  • Helseavdelingen har beviselig ikke opptrådt objektivt som de er forpliktet til å være og heller ikke sørget for en objektiv helsekonsekvensutredning
  • Hole kommune har med forsett, altså med viten og vilje, brutt lover og regler
  • Kommunens håndtering av minnestedsaken gjør kommunen erstatningspliktig

Les også

15 konkurrerer om å få bygge minnested – holder prisene hemmelig

To vesentlige spørsmål

Dette er et alvorlig budskap, som rådmannen og politikere må ta innover seg. Når de har fordøyet jusen fra advokaten, må de stille seg spørsmålene:

  1. Kan vi si ja til et at minnestedet plasseres ved Utøyakaia når vi vet at vi risikerer å utsette egne utbyggere for store helsemessige belastninger?
  2. Kan vi si ja til plasseringen av minnestedet når vi vet at vi ender i retten fordi vi har brutt loven?

Disse to spørsmålene må politikerne ta stilling til i kommunestyret 14. mai.

I en rettssak kan ikke kommunen gjemme seg bak Statsbygg. Kommunen må stå til ansvar for det kommunen selv har gjort og ikke gjort. Lovbrudd godtas som kjent ikke en norsk rettsstat.

Høyrefraksjon og Ap

Hittil har en nokså høylytt fraksjon i Hole Høyre avvist absolutt alt som er kommet fra advokaten til beboerne.

Les også

Høyre-politiker hardt ut i anonymt leserinnlegg: – På tide å vise at det er flere meninger

Advarsler og dokumentasjon er blitt møtt med kaldt skuldertrekk. Denne fraksjonen har tett kobling til Arbeiderpartiet, som er sentralstyrt i denne saken.

Høyrefraksjonen og Arbeiderpartiet er villig til å sende oss alle i retten. Det eneste sikre er at Hole rammes fordi en rettssak koster masse penger, tid, ressurser og negativ mediedekning.

Det mest er alvorlige er at vi har folkevalgte som uten å nøle vil påføre en liten kommune som Hole varig splittelse og dype sår.

Hole Høyre har flere nøkterne og fornuftige hoder, som Lars Gomnes, Guro Bakke og Helle Reklev.

Les også

Vi må aldri glemme 22. juli – vi har gått oss bort | Anita H. Gomnæs

Derfor er det synd at partier satser så sterkt på politikere som er grenseløse og navngir innbyggere på møter, bidrar til latterliggjøring av medborgere og undergraver innbyggeres integritet og troverdighet.

Dette er godt kjent, og diskusjonstema både i og utenfor partiet. Ingen griper inn. Ingen stopper denne ukulturen.

Ordføreren framstår nokså alene i eget parti. Det er på alle måter tragisk fordi vi trenger sterkt og samlende lederskap.

Stilte ikke spørsmål

Ringerikes Blad har gjengitt to ting riktig i reportasjen fra møtet mellom velforeningen og politikere: De få politikerne som var til stede stilte ikke et eneste spørsmål til advokaten. Velforeningens talsmann punkterte påstanden om at vegvesenet motsetter seg minnesmerke på Utsikten.

Les også

Skal medmenneskelighet vinne over ondskap? | Eva Bekkelund-Eriksen

Utsikten er vurdert av ekspertise som en bedre og mindre kostbar løsning enn Utøyakaia, men latterliggjort av Høyrefraksjonen. Kommunen støtter seg kun til Statsbygg.

Varaordføreren og Senterpartiet kommer best ut av denne saken fordi de først og fremst er opptatt av innbyggerne og fremmer en konstruktiv løsning som ivaretar overlevende, pårørende og respekten for de døde.

Kommentarer til denne saken