Gå til sidens hovedinnhold

Historisk byutvikling – hvis vi vil | Terje Dahlen

– I løpet av de neste månedene er en rekke sentrale prosjekter i Hønefoss klare for politisk behandling.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi står foran en historisk byfornyelse – vel og merke hvis vi vil. For næringslivet er dette ikke vanskelig – vi trenger en betydelig sterkere by i vår region.

Vi som næringsforening er opptatt av næringslivets rammevilkår. Vi vet at Hønefoss og Ringerike har mange konkurransefortrinn som blir styrket ytterligere med ny infrastruktur – hvis vi nå tør å satse og bruke dem.

Det er et uforløst potensial i denne regionen som nå er i ferd med å kunne realiseres.

LES OGSÅ: Tronrud ble presset på folkemøte om høyhus: – Hvorfor i huleste heiteste skal du bruke Snøhetta?

Styrende planer

Grunnen til at vi er i en så god situasjon, er at det for første gang på årtier foreligger styrende planer som gir mulighet for realisering, uten ørkesløse diskusjoner med statlige etater. Nå er det opp til oss selv og våre politikere om vi vil utvikle og fornye.

For byplanen virker! Den er laget og vedtatt for å kunne gi forutsigbarhet både for befolkningen og for de som skal utvikle. Den gir føringer om en fremtidsrettet byutvikling knyttet opp mot Hønefoss stasjon. Kommunen har svart på statens forventinger – og utbyggerne er i ferd med å levere prosjekter som vil løfte byen. Jeg vil våge å påstå at vi står foran tidenes byfornyelse i Hønefoss.

Lloyds marked kommer nå til behandling. Det tilstøtende området på Øya er rett rundt hjørnet. Nytt byhotell og erstatning av City-gården midt i byens hjerte skal behandles før jul.

Det er oppstart av planer for Thoresen-kvartalet ved Søndre torg. Handelsskolen på nordsiden er klar for planbehandling. Det er nye planer for utvidelse på Hvervenmoen. Det bygges allerede i Sundgata og Hønengata.

Les også

Fire av 10 vil skrote byplanen: – Den står seg utrolig godt

Hele meieriområdet står klart så fort vi får avklaring på stasjonsområdet. Byporten regner vi også med vil komme på kommunens bord om ikke lenge. Og mye mer. Nærings- og industriparkene rundt byen har et potensial som er unikt for hele Østlandet.

I lokalavisen leser vi ofte om alt som ikke virker. Faktum er at det er langt mer som virker – og som vi lykkes med.

Skoler og sykehjem

På få år har man bygget en rekke nye skoler, sykehjem og øvrig kommunal infrastruktur. Nå kommer fortsettelsen av elvelangs og Petersøya – og med en flott nytt anlegg for unge på Livbanen – nok et viktig grep i byutviklingen.

Vi har gjort fotarbeidet i Ringerike – og vi brukes som eksempel til etterfølgelse for mange andre.

Når vi snakker med virksomheter som vurderer Ringerike – da er nettopp det kommunen har lagt til rette for et viktig punkt; gode kommunale tjenester i moderne og tidsmessige bygg er med på å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft og nye virksomheter.

Les også

Høyhus i Hønefoss: Her kan du se folkemøtet i opptak

Det vi trenger nå er politikere som står løpet ut – og gjennomfører de vedtakene som er fattet. Som fortsetter å sørge for forutsigbarhet for utbyggere og befolkning. De har nå gode planer å forholde seg til.

Viken må levere

Den neste viktige oppgavene for våre politikere er å legge all politisk tyngde inn mot fylkeskommunen, hva den nå enn blir etter hvert. Viken må sørge for å levere på fornyelse av infrastrukturen i byen.

Det er Viken som eier Osloveien, Kongens gate, bybrua og Hønengata. De må nå sørge for realisering av de det selv har vært med å planlegge. Klarer vi i tillegg å jobbe inn Eggemoen-Nymoen, vil vi ha en fremtidsrettet trafikkløsning i Hønefoss.

Noen spør hvorfor vi trenger byfornyelse og utvikling i Hønefoss – det er jo nok av ledige lokaler? Svaret på det er heller ikke vanskelig.

For det første trenger vi flere som bor i og bruker byen – det gir markedsgrunnlag for butikker og restauranter. For det andre er det i dag knapt noen moderne kontorlokaler å oppdrive i sentrum, felles for de som er ledige er at de ikke er tidsmessige eller tilfredsstiller dagens krav. Det må en storstilt fornyelse til.

Bremse og gasse

Når vi skal gjennomføre denne fornyelsen, må vi både bremse og gasse samtidig; vi skal ta godt vare på Hønefoss bys sjel samtidig som vi ruster byen for fremtiden.

Akkurat som om man pusser opp et gammelt hus som skal bevares, men samtidig oppgraderes for å kunne møte nye behov og standarder – både utvendig og innvendig. Hønefoss er kultur og handelsbyen ved Fossen. Men kanskje vi skal legge ordet «urban» til denne merkevaren?

Med en fremtidig reiseavstand på drøye 30 minutter fra Oslo sentrum, er det kanskje en urban småby som vil tiltrekke seg alle de unge mennesker og virksomheter som vi ønsker?

Nært og tillitsfullt samarbeid

Til slutt; et nært og tillitsfullt samarbeid mellom kommunen, næringsliv og øvrige samfunnsaktører er det viktigste vi kan gjøre for å lykkes i en god og offensiv by- og samfunnsutvikling i Ringerike.

Vi er ikke flere enn at vi er nødt til å løfte i lag. Det må skje i full åpenhet og med solid forankring i vårt lokaldemokrati.

Jeg kan love at vi, på vegne av et offensivt næringsliv i Ringeriksregionen, vil bidra til et slikt samarbeid, og jobbe dag og natt for at vi skal kunne utvikle byen og regionen til vårt felles beste.

For å bruke idrettsspråket; vi er klare for opprykk i Hønefoss og Ringerike – og vi har alle forutsetninger for å lykkes. Hvis vi vil.

Kommentarer til denne saken