Gå til sidens hovedinnhold

«Historisk byutvikling – hvis vi vil?» Et godt spørsmål, men hva er svaret?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg ble noe forvirret, men også nysgjerrig da jeg leste overskriften på innlegget til Terje Dahlen i Ringerikes Blad.

For det første bruker han et begrep knyttet til fortiden «historisk» når han skal beskrive framtiden. Det han sier er at vi står overfor en byutvikling som i ettertiden vil framstå som et vendepunkt i utviklingen av Hønefoss.

Jeg blir nysgjerrig – gir han oss et svar på det som skal skje.

Hva er Terje Dahlens tanker om en framtid bygd på et «historisk» grunnlag? I tillegg bruker han «vi»! Hvem er budskapet, «hvis vi vil», rettet til?

Skiftende innhold

Slik jeg leser det så bruker han vi med et skiftende innhold – næringslivet, kommunen, politikerne og innbyggerne. Noen ganger alle fire i et «vi»!

Det er bra for byutvikling, slik vi vil, er avhengig av at aktørene innenfor alle de fire sektorene vil samarbeide.

Budskapet hans er, vi bør tenke etter, for å kunne vite hva vi vil! Da kanskje spesielt at deltakerne på «Ringerikskonferanse» 14. oktober, skal få tid til å tenke etter, før konferansen.

Av programmet for konferansen framgår at det er et innlegg «Ringeriksbanen og E16 – fra plan til gjennomføring» som har direkte relevans til overskriften «Historisk byutvikling – hvis vi vil».

Ingen kritikk

Før jeg går videre. Mine kommentarertil innlegget til Dahlen kan fort bli oppfattet som en kritikk av det budskapet han har til medlemmene i foreningen og allmennheten på Ringerike.

Da har jeg ledet deg på feil spor. Dette er ikke kritikk. Jeg er opptatt av å formidle de tankene jeg gjorde meg da jeg leste dette innlegget og ikke hva jeg oppfattet. Her handler det om språk, formidling og dialog som grunnlag for samspill og samarbeid. Å forstå og bli forstått. Gå fra det diffuse og til det konkrete.

Ord kan betegnes som ferdigtenkte tanker. Det er ikke det Dahlen ønsker å formidle jeg kommenterer, men hva ordene han bruker får meg til å tenke.

Kreative løsninger

Å formidle hva en tenker kan få andre på nye tanker. Det kan medføre kreative løsninger både på gamle og nye utfordringer. Begrepene, ordene vi bruker oppsummerer og konkluderer det vi har tenkt fram til nå om en sak.

Det jeg forstår, når jeg leser innlegget til Dahlen, er noe annet enn det jeg tenker. Begrepene representerer tanker vi har satt spesifikke ord på. Ord vi bruker i samtaler og som de vi samtaler med også kjenner innholdet i. Men når vi tenker etter og stiller spørsmål så kan disse ordene fått nytt innhold.

Å tenke etter, reflektere på en kritisk måte og i tillegg tenke med pennen er ikke alltid så lurt. Det kan fort bli misforstått fordi det kan oppfattes som om jeg er ferdig tenkt og at jeg gir uttrykk for hva jeg mener. Der tar du feil.

Les også

Historisk byutvikling – hvis vi vil | Terje Dahlen

Det som skjer nå, er et uttrykk for den grunnleggende forståelsen av ytringsfrihet. Det at jeg er trygg på at vi lever i et samfunn der den frie tanken blir verdsatt og ikke misforstått. Det at jeg føler meg trygg på å formidle tankene mine i full offentlighet. Nok om det.

Verdibasert ledelse

Den klargjøringen jeg har gitt ovenfor har en direkte linje til det som kommer etter Ringerikskonferansen. Frokostmøtet, i foreningen 20. oktober 2021. Her er tema «Verdibasert ledelse». Geir Lippestad innleder om sitt syn «den verdimessige plattformen» som grunnlag kommunikasjon, argumentasjon og ledelse.

Lippestad har en innfallsvinkel som har avgjørende betydning for enhver leders omdømme. I denne sammenheng blir det å kunne tenke høyt med sine medarbeidere gi dem tillit ved å være åpen og ærlig helt avgjørende.

Den korte introduksjonen, som framgår av invitasjonen til møtet, av det Lippestad skal snakke om, forteller meg at han skiller mellom tenkning og hva det kan avstedkomme av nyskaping opp mot ord, ferdigtenkte tanker/svar, som med sitt innhold kan begrense og låse en dialog.

Å tenke etter

Ord er altså ingen fasit de er bare en oppsummering av det vi har tenkt fram til nå. Å tenke etter vil si å gå tilbake for å finne grunnlaget for det som skal skje framover. Å tenke etter blir på denne bakgrunn å sammen finne sannheten som dere sammen kan bygge din ledelse på.

På denne bakgrunnen våger jeg meg videre. I innlegget beskriver Dahlen «fotarbeidet i Ringerike» som eksempel til etterfølgelse og viser da til offentlige institusjoner.

Politikerne må stå løpet ut og sørge for forutsigbarhet! Jeg blir nysgjerrig. Hva med næringslivslederne og bedriftenes samfunnsansvar?

Dahlen viser også til en rekke byggprosjekter. På hvilken måte gavner de individ og samfunn?

Spørsmål som setter tankene i sving

Dumme spørsmål, vil du kanskje si, men igjen dette er spørsmål som setter tankene i sving. Det er ikke alltid svaret er så interessant hvis vi ikke på forhånd allerede har tatt et skritt tilbake og har tenkt etter.

Innlegget til Dahlen gjorde meg nysgjerrig på hva han ønsker at Ringerike Næringsforening (RN) som han er daglig leder for, skal mene om utviklingen av Hønefoss.

Det forutsetter jeg at både Dahlen og foreningen allerede har gjort, men da kanskje ikke ut ifra disse spørsmålsstillingene?

Det er ikke sikkert at verken Dahlen eller RN går god for min oppsummering. Men kan hende kan disse fem punktene ses fra en annen innfallsvinkel hvis jeg setter et spørsmålstegn bak hvert punkt i min oppsummering.

  1. RNs visjon er at Hønefoss skal framstå som en forstad til Oslo – 30 minutter fra Hønefoss til Oslo?
  2. RN ønsker å oppgradere Hønefoss som kultur og handelsby, en urban småby, for å møte nye behov og standarder?
  3. RN ønsker å utvikle byen forankret i lokaldemokratiet til vårt felles beste, løfte i lag og være beredt til å delta?
  4. RN ønsker å trekke til seg kompetent arbeidskraft og nye virksomheter?
  5. RN vil bidra til å innfri statens forventninger til fortetting og utvikling av et kommunikasjons knutepunkt i Hønefoss?


På dette grunnlaget kan Dahlen og medlemmene av Ringerike Næringsforening på nytt klargjøre hva de har tenkt.

Viktig å være ærlig om sine mål

Jeg går videre. Er målet til Ringerike Næringsforening å kommersialisere Hønefoss? Å være ærlig om sine mål er viktig når aktører fra ulikt ståsted skal samarbeide.

Det å tjene penger er drivkraften og målet til enhver næringslivsleder? Så at næringslivet på Ringerike ønsker en kommersialisering av Hønefoss er vel OK? Men er det et men?

Kommersialisering innebærer verdiskaping med markedet som styringssystem der eierne av de private bedriftene står for fordelingen av verdiskapingen og prissetter sine tjenester.

Markedet som styringssystem innebærer konkurranse, tilbud og etterspørsel og prisfastsetting. Dette er rammebetingelser næringslivet må forholde seg til.

Historisk utvikling

Skal vi gå sammen om en historisk byutvikling av Hønefoss, så bør foreningen synliggjøre hva som skal komme som følge av næringslivets egen innsats. Hva er de gevinstene lokalsamfunnet får som kommer i tillegg til det som det offentlige- og det sivile samfunnet bidrar med?

Hva er næringslivet, sitt bidrag til byutviklingen? Jeg spør fordi jeg tror at i noen sammenhenger kan spørsmålet være viktigere enn svaret. Det bør ikke være slik at det bare er innbyggerne og kommunale myndigheter som skal bidra til et bærekraftig næringsliv i Hønefoss? Her bør alle bidrar.

Hva mener næringslivet om sitt samfunnsansvar? Terje Dahlen gir uttrykk for at vi står overfor «en historisk byfornyelse». Vi står overfor noe stort et landemerke for ettertiden? Det er det som har fått meg til å tenke.

Innebærer det at Dahlen og RN ønsker «en organisk byutvikling, steg for steg forankret i lokaldemokratiet – den kulturen innbyggerne ønsker å videreføre»?

Har fått oss til å tenke

Nå forstår vi alle, til og med jeg, Terje Dahlen har lyktes med sin overskrift. Den har fått oss, meg, til å tenke etter. Et godt spørsmål kan for noen av oss være viktigere enn et svar.

Derfor ble det i denne sammenheng mange spørsmål framfor ferdigtenkte svar.

Men jeg er fortsatt noe usikker. Har jeg forstått Dahlen rett? Ønsker han egentlig et «signalbygg»?

Kommentarer til denne saken