Her vil Knut Stubben ha nytt krematorium

Tidligere i år stoppet ovnen i krematoriet i Hønefoss. Ovnen skal settes i stand. Lokalpolitiker Knut Stubben (KrF) foreslår nå at det bygges et nytt krematorium og et nytt seremonirom der Kirkeskolen ligger i dag.