Den gigantiske eikestokken som skal bli kjølen på skipet, ankommer Sundvollstranda i Hole midt på dagen lørdag. Publikum ønskes velkommen til å overvære seansen sammen med leder av Stortingets kulturkomite, Kristin Ørmen Johnsen, og distriktets tre ordførere.

Den to tonn tunge og 17 meter lange eikestokken blir eksklusivt transportert til Sundvollstranda, og det blir et stort øyeblikk når den løftes over på stokkefundamentene som ligger klare.

I tillegg til selve mottaket av eikestokken, blir det lagt opp til aktiviteter for alle på Sundvollstranda, spesielt for barna som får prøve å svinge øksene på trevirket. Begivenheten markeres også med gratis kaffe / drikke og noe og bite i til alle. Publikum vil også få anledning til å kjøpe vikingprodukter som medlemmene har lagd. Foreningens vikinger vil være i aktivitet på plassen som de nærmeste årene vil være byggeplass for et fullskala vikingskip.

Hardråde vikingskipsforening har forberedt seg lenge på dette. Nitid jakt på et passende emne til kjølen har pågått lenge, og før jul ble treet lokalisert i Hombårdsund av Hardraades skipsekspert, Jan Vogt Knutsen. Treet har en ikke ubetydelig kroneverdi, men grunneier Edvard Aas, donerte like godt treet til foreningen.