Mandag 18. januar kom Ida Lantz og hennes sønn kjørende forbi Veien barnehage.

– Jeg så et barn som lå på bakken med to andre små barn oppå seg. Da reagerte jeg på instinkt og rygget tilbake for å sjekke hva som foregikk, forteller hun.

Det Ida ikke visste var at i en leilighet like ved, sto en voksen og filmet hele hendelsen. Ringerikes Blad har sett videoen som varer i nesten seks minutter.

Hørte fortvilet gråt

Kvinnen som filmet hendelsen forteller at hun satt og så på TV da hun hørte et barn skrike.

– Siden jeg bor ved siden av en barnehage er jeg vant til å høre mye lyd fra barn som leker og skriker. Men da det ikke ga seg på flere minutter, og barnet hørtes fortvilet ut så tittet jeg ut, forteller kvinnen.

Kvinnen har selv barn i barnehagen. Da hun ikke så voksne i nærheten bestemte hun seg for å filme hendelsen.

– Jeg ville se hvor lang tid det tok før de voksne oppdaget at disse tre barna var alene. Jeg tenkte etter en stund at nå må jeg gå ut og hjelpe barnet, men så kom det en bil som stoppet. Da fortsatte jeg å filme, sier hun.

Kvinnen forteller til lokalavisen at hun var syk, men at hun to dager senere var frisk. Da oppsøkte hun styrer i barnehagen og viste henne videoen.

– Hun sa da at hun ikke kjente til hendelsen før hun så filmen. Senere ringte hun og ba meg slette den, hevder kvinnen som anslår at barna var uten tilsyn i minst ti minutter.

Uten tilsyn

Filmen viser tre små barn ute i barnehagen. De oppholder seg bak en lekestue, like inntil en bilvei. Det er ingen voksne ansatte i barnehagen å se. To av barna dytter det tredje barnet, slik at barnet faller gjentatte ganger. Det blir liggende på bakken og gråte høyt en lang tid.

En stund ut i filmen kommer det en bil kjørende forbi, før vi ser at den kommer raskt ryggende tilbake. Kvinnen i bilen går ut av bilen og snakker med barna, før hun løper langs barnehagegjerdet og roper høyt «hallo, hallo», uten at voksne fra barnehagen kommer til.

Kvinnen hopper da selv over gjerdet og leier barnet gjennom en port og rundt barnehagen. En voksen fra barnehagen kommer etterhvert mot de to som står igjen og uttaler; «dere skal ikke være her», før hun tar dem med seg.

– Barnet trengte hjelp

– Jeg har selv barn i barnehagealder. Jeg visste ikke hvor lenge dette hadde pågått, men jeg så raskt at her var det noe som ikke stemte, sier Ida, og beskriver synet som møtte henne:

– Barnet var helt rødflammet i ansiktet og redd i øynene. Hendelsen, det at de var alene, gjør meg sint, sier Ida.

Hun reagerer på at ingen kom da hun ropte.

– Jeg fikk kontakt med ansatte, men de bare vinket tilbake.

– For meg virket det som en slapp reaksjon fra de ansatte også etter at jeg fortalte dem det jeg hadde sett. De reagerte som om dette var helt vanlig, sier hun, og understreker at det er hennes opplevelse av saken og at de ansatte kanskje ikke ennå hadde oppfattet alvoret i situasjonen.

– Barnet trengte hjelp. At de fikk holde på så lenge uten tilsyn gjør meg rett og slett forbanna. Barna trengte veiledning, sier Ida, som ikke så annen mulighet enn å selv hoppe over gjerdet for å gripe inn i situasjonen.

Fikk se video av hendelsen

Ida sier hendelsen ga henne en dårlig følelse.

– Jeg tenkte; hva utløste hendelsen? Er det første gang noe sånt skjer? Jeg må si jeg sitter igjen med noen spørsmål. Jeg hadde ikke akseptert dette fra min barnehage. Jeg fikk helt vondt inni meg, innrømmer hun.

Etter et par dager ble klipp fra hendelse delt i en offentlig Facebook-gruppe for Hønefoss og omegn, hvor man lette etter personen som hoppet over gjerdet.

– «Ida er dette deg», fikk jeg henvendelser om fra noen som kjente meg igjen. Slik kom jeg i kontakt med en av foreldrene og fikk se filmen. Da så jeg jo at filmen faktisk varer i seks minutter. Jeg har avgitt en skriftlig dokumentasjon av hendelsen som hun fikk av meg, forteller Ida.

Reagerte med sjokk

Foreldrene til barnet som gråter ønsker ikke kommentere saken, men Ringerikes Blad har snakket med moren til et av de andre barna. Hun ønsker å være anonym av hensyn til sitt barn.

Moren reagerer på at hun ikke fikk kjennskap til det som hadde skjedd før kvinnen som filmet viste henne filmen.

– Da reagerte jeg med sjokk på det jeg så. At barna var alene i så lang tid er helt bak mål. At voksne ikke var til stede i den situasjonen er helt forferdelig. Jeg mener dette må belyses. Jeg er mor til et av barna som hoppet på det tredje barnet, og jeg mener det burde vært stoppet. Barna er små og trengte veiledning i denne situasjonen, sier hun.

Småbarnsmoren har gått noen runder med seg selv om de burde bytte barnehage.

– Jeg synes måten vi har blitt møtt i ettertid ikke er god nok. Dette var en svært alvorlig hendelse.

Moren har vært i kontakt med kommunen.

– Vi fikk beskjed om at det er opprettet undersøkelsessak mot barnehagen, opplyser hun.

– Vi beklager

Styrer i barnehagen, Nina Iversen, sier til Ringerikes Blad at barnehagen beklager hendelsen.

– Vi beklager at det har skjedd en svikt i våre rutiner som har medført at barn har vært uten tilsyn i en periode.

– Hvorfor var barna uten tilsyn, og hva holdt de ansatte på med på tidspunktet da hendelsen skjedde?

Dette var i utetiden slik at det var voksne til stede på uteområdet i barnehagen. Barna som ble filmet av den voksne hadde gått til et område ved siden av området som benyttes i utetiden, og var da utenfor synsvidde i denne perioden, forklarer Iversen og fortsetter:

– Vi beklager dette og har gått igjennom rutinene våre for å gjøre disse enda bedre.

– Hva slags rutiner har barnehagen med tanke på sikkerhet og trygghet for barna?

– Vi har svært gode rutiner i barnehagen som gjør at barnehagedagen er trygg og sikker for hver enkelt. Men her har det skjedd en svikt i rutinene som gjør at vi har gått igjennom de på nytt, sier styreren.

Justerer rutinene

– Kommer barnehagen til å gjøre endringer etter denne hendelsen?

– Det har vi allerede gjort, og justeringer av rutinen er gjennomført.

– Hva ble gjort da barnehagen ble kjent med saken?

– Vi snakket med de involverte barna i etterkant og deretter gikk de over i ny aktivitet sammen, forteller Iversen.

Iversen bekrefter at hun først ble kjent med hendelsen onsdag, to dager etter at det skjedde.

– Når ble foreldrene til de tre barna informert? En av foreldrene forteller at de fikk beskjed først to dager senere. Hvorfor tok det så lang tid?

– Vi tok kontakt med foresatte onsdag kveld og hadde samtaler i barnehagen torsdag.

Iversen sier det ikke stemmer at hun har forsøkt å få videoen slettet, men at hun har gjort oppmerksom på at en slik video ikke kan publiseres uten samtykke.

Undersøkes av kommunen

Barnehagerådgiver Lars Erik Braaten i Ringerike kommune forklarer at som lokal barnehagemyndighet har kommunen ansvar for tilsyn og veiledning av barnehager for å påse at barnehagene følger regelverket.

– Barnehagemyndigheten er varslet om den aktuelle saken og følger opp barnehagen. Det er ikke åpnet tilsynssak. Tilsyn blir vurdert når vi har fått oversendt dokumentasjon på barnehagens tiltak og aktivitetsplikt, sier Braaten og utdyper:

– Aktivitetsplikten skal sikre at det iverksettes tiltak straks dersom ett eller flere barn ikke har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø.