Ringerike:

Kommunens nettside

E-post: korona@ringerike.kommune.no

Telefon: 941 40 707

Hole:

Kommunens nettside

E-post: korona@hole.kommune.no

Telefon hvis du tester positivt på hurtigtest: 469 26 126

Telefon hvis du vil bestille test eller har vaksinespørsmål: 469 26 102

Jevnaker:

Kommunens nettside

E-post: korona@jevnaker.kommune.no

Telefon: 948 13 228