Her fant Mattilsynet flere grunner til å ikke smile

Da Mattilsynet førte tilsyn ved Norefjell ski og spa i februar, fant de mangler som førte til strekmunn.