Avisa Oslo: Statens vegvesen oppfordrer alle som skal kjøre på E18 ved Sjølyst og Bygdøy i sommer å la bilen stå og benytte alternative transportmetoder. Mange fra Asker og Bærum passerer området med bil hver dag og vil bli rammet.

Fra 3. juni til 1. september vil det pågå døgnkontinuerlig arbeider på E18 mellom Sjølyst og Bygdøy.

– Statens vegvesen oppfordrer til å la bilen stå om du kan og heller velge alternativ transport, skriver Statens vegvesen.

Anleggsarbeidene påvirker kapasiteten på E18 i hele sommer.

La bilen stå

Vegen skal snevres inn til ett kjørefelt i hver kjøreretning. Det vil føre til kø og trafikale utfordringer i området. Trafikantene må beregne ekstra reisetid, skriver Statens vegvesen på sine nettsider.

Statens vegvesen ber de som kan om å endre reisevanene.

– Dersom alle som i dag kjører bil, fortsetter å kjøre bil på E18 ved Sjølyst- og Bygdøylokket etter 3. juni, må det forventes kø og store forsinkelser gjennom sommeren, skriver vegvesenet.

– Det er derfor viktig at dersom du kan, lar bilen stå og benytter alternative transportmetoder som kollektivtransport, sykkel eller gange.

De som må kjøre bil blir oppfordret til å velge andre ruter, og å unngå rushtidene. Det vil bli skiltet omkjøring via ring 3.

Døgnkontinuerlig

I Sjølystlokket skal Hoffselva, som ble lagt i rør på 1950-tallet, graves frem. Kapasiteten til eksisterende rør i Hoffselva er beregnet til 20-års flom.

Det gamle røret har omfattende skader og skal skiftes ut med en ny betongkulvert. Den nye kulverten får en flomkapasitet tilsvarende 200-års flom.

Dette skjer i sommer:

  • Oppgradering av kulverten til Hoffselva under Sjølystlokket
  • Oppgradering av overvannssystemet
  • Fornying av gaterister og sluk
  • Utskifting av belysning
  • Reparasjon av skulder
  • Fornyelse av betongrekkverk under Bygdøylokket
  • Gjennomføring av trafikksikkerhetsmessige tiltak i dagsone
  • Gjennomføring av tiltak for å utbedre skader i vegbanen
  • Reparasjon av betong
  • Utskifting av enkelte skilt og oppsetting av nye trafikkportaler i dagsone