Gå til sidens hovedinnhold

Hensynet til brukerne på JORS må komme først | Berith Hafnor

Artikkelen er over 2 år gammel

– Kanskje toppene i kommunen skulle tatt seg en tur «på gulvet» en uke eller to – og opplevd selv hvordan tingene fungerer på Jevnakers omsorgs- og rehabiliteringssenter, sier Berith Hafnor.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Leser med skepsis i lørdagens avis om omorganiseringen i Jevnaker kommunes helsesektor – igjen. Heldigvis har de klart å unngå oppsigelser, og det er i alle fall av det gode. Men spares skal det enda – og rådmannen har skissert to alternative løsninger til å gjøre dette:

a) Stenge en halv langtidsavdeling.

b) Flytte korttidsoppholdene sammen med langtidsoppholdene.

Og rådmannen går klart inn for alternativ b).

Berith Hafnor

Beboer i kommunen og ektefelle til bruker

Jevnaker

Jeg skal ikke gå inn i diskusjonen om alternativ a), til det har jeg for lite kunnskap, både om avdelingen det er snakk om og det økonomiske rundt dette.

Men jeg reagerer sterkt på begrunnelsen rådmannen kommer med for å velge alternativ b).

Sitat fra Ringerikes Blad: «Ved alternativ b) mener rådmannen å kunne gi sykepleierne de utfordringene og det store faglige miljøet de ønsker seg».

 LES OGSÅ: Stopper oppsigelser og stenging av sykehjemsplasser i Jevnaker – men gir ingen garantier 

Ta hensyn til brukerne

Ja – ære være en arbeidsgiver som tar vare på sine ansatte, men er brukerne der for sykepleierne eller er sykepleierne der for brukerne? Det viktigste er vel å ta hensyn til brukerne – hva som er best for dem.

Det kan være store forskjeller på en langtidspasient og en korttidspasient – både når det gjelder behov, men også den fysiske og psykiske helse. Det er en grunn til at langtidspasientene er der – de klarer seg ikke hjemme.

De kan være lettere demente (tyngre demente har egen avdeling) eller for eksempel ha andre psykiske begrensninger og utfordringer. En korttidspasient er inne for rekonvalesens noen dager og har sine behov, også når det gjelder det sosiale. Disse skal også trives på avdelingen – disse skal også stimuleres ut ifra sine behov. Blir disse behovene godt nok ivaretatt på en felles avdeling?

LES OGSÅ: Jevnaker kommune er organisert godt og riktig | Lars Magnussen (Ap)

Må se behovet

Vi er i en situasjon hvor vi (dessverre) har større og større behov for hjelp fra kommunens helse- og omsorgsavdeling. Vi har så langt ikke noe negativt å si, verken om hjelpen vi har fått eller omsorgen som de ansatte yter. Tvert imot – de gjør en utmerket jobb og vi har mye å takke dem for.

De gjør sitt aller beste ut ifra situasjonen de er i – og all ære til dem. Men vi håper også rådmannen og andre «på toppen» kan se behovene – til brukerne – og ikke bare tenke penger. Kanskje de skulle tatt seg en tur «på gulvet» en uke eller to – og opplevd selv hvordan tingene fungerer.

Eller kanskje enda bedre; spør en bruker av tjenestene – for jeg har i alle fall ikke hørt at det er nedsatt et brukerpanel her.

Les også

Et rehabiliteringsopphold på en korttidsavdeling kan være helt avgjørende | Anne Kristin Formodalen

Kommentarer til denne saken