Henning ser mange mobil-lovbrudd i trafikken: – Noen slenger telefonen veggimellom når vi stopper dem

Er det lovlig å ha telefonen i passasjersetet mens du snakker på høyttaler? – Ikke hvis du må trykke på den for å svare eller legge på, sier Henning Ødegaard Johansen.